Nieuws

Nieuwe GSV in de maak in Brussel: ‘Goede stedenbouwkundige oplossingen zonder al te veel drempels'

25 oktober 2021

Een expertenpanel onder leiding van Oana Bogdan heeft vorige week een reeks aanbevelingen bekendgemaakt om de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) in Brussel te hervormen. Dat meldt de nieuwssite Bruzz. Het gaat om concrete oplossingen voor de uitdagingen waarmee promotoren en stadsplanners geconfronteerd worden. De strijd tegen de klimaatverandering en een betere woonkwaliteit gaan daarbij hand in hand. Op basis van dit ontwerp zal de Brusselse regering nu werk maken van een nieuwe GSV.

Oana Bogdan zat de expertencommissie voor. Foto: Studio Dann

In het nieuwe rapport pleiten de experts – met daarin architecten, stadsplanners, ingenieurs en bouwmeester Kristiaan Borret – voor levendige benedenverdiepingen, meer groendaken en terrassen, een langere levenscyclus van gebouwen en een propere openbare ruimte. De denkoefening mondde uit in een 65 bladzijden tellende bundel met 23 aanbevelingen en 90 oplossingen.

 

Het doel van de nieuwe tekst is om de regels simpeler te maken, zodat ambtenaren en architecten ze beter kunnen toepassen. De huidige verordening heeft de tand des tijds niet goed doorstaan, klinkt het. Een toekomstgerichte hervorming dringt zich dus op.

 

De adviezen kunnen worden ingedeeld in drie thema’s: stedelijkheid (alles wat te maken heeft met de gebouwschil), open ruimtes en bewoonbaarheid. Een bloemlezing van de voorgestelde maatregelen:

  • Een herwaardering van de benedenverdieping van gebouwen. Die vormen het scharnier tussen de straat en de bovenlaag, tussen privé en openbaar. De experts stellen een minimumhoogte van 4 meter voor en een minimum aantal ramen.
  • Om de hoeveelheid afval en CO2 te verminderen in de bouwsector wil het expertenpanel renovatie privilegiëren boven nieuwbouw. Elke uitzondering moet goed gemotiveerd zijn. En als een afbraak zich opdringt, moet de bouwheer de principes van de circulaire economie onderschrijven. Gebouwen moeten ook maximaal aanpasbaar zijn.
  • De experten willen volop inzetten op vegetatie, waterpartijen en schaduw. Daarbij spelen ook privétuinen een rol. “Een oplossing kan zijn op elk perceel een maximum aan verharde ruimte op te leggen, dat voldoende laag is.”
  • De openbare ruimte moet vrijgehouden worden. Een wildgroei aan straatmeubilair kan voorkomen worden door functionaliteiten te combineren, denk maar aan een zitbank die tegelijk dienstdoet als bloembak.
  • Het expertenpanel wil dat de buitenruimte bij nieuwbouwprojecten minstens even groot is als 10 procent van de binnenruimte. Daarnaast moet er vanaf tien woningen een gedeelde buitenruimte beschikbaar zijn.

 

Architect Oana Bogdan zit de commissie voor. Ze wil van de GSV een flexibel instrument maken. Omkadering is het codewoord, niet het extensief opleggen van drempels. De vorige teksten, uit 2006, waren zeer gedetailleerd opgesteld, maar dat maakt de vergunningsaanvragen omslachtiger en leidt niet meteen tot kwalitatieve bouwprojecten. “Een conform project is niet noodzakelijk een goed project.”

 

Op basis van het eindrapport zal de Brusselse regering de nodige stappen zetten om de GSV te hervormen. “Van het ontwerp van de stad van morgen heb ik geen administratieve of politieke zaak willen maken,” zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels). “Ik heb me laten begeleiden door deskundigen en me breed bevraagd. Deze expertencommissie heeft revolutionair werk verricht. Hun erg concrete en hun transversale aanbevelingen wijzen ons de weg.”

Nuttige links
Presentatie Good Living

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) omkadert alle bouw- of renovatieprojecten en de inrichting van de openbare ruimte.

Bronnen