Nieuws

De Gelukkige Haard zoekt ontwerpteam voor duurzame renovatie Mimosawijk in Oostende

25 oktober 2021

Het huidige bouwlandschap in Vlaanderen staat voor boeiende uitdagingen de komende jaren. Heel wat van de verouderde woningen die gebouwd zijn in de jaren 80 voldoen niet meer aan de huidige bouwnorm en moeten zwichten voor de sloophamer, waarna ze worden vervangen door prestigieuze nieuwbouwprojecten. Wat we daarbij al te snel vergeten, is dat de bouwsector een grote verbruiker is van schaarse grondstoffen waar we zo zuinig mogelijk mee moeten omspringen. Bovendien betekent slopen ook extra CO2-uitstoot en nieuwe afvalstromen. Dat wil de sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Gelukkige Haard’ niet zomaar laten passeren.

Mimosawijk

De Oostendse Mimosawijk, één van de pareltjes van ons patrimonium, is een modernistische laagbouwwijk met kubistische volumes, uitkragende zijmuren, strakke gevelcomposities en interessante detaillering. De opvallende ritmiek zorgt samen met het helder stedenbouwkundig ontwerp nog steeds voor een rustgevende en aangename woonwijk.

 

De Gelukkige Haard: “We willen deze wijk uit de jaren 80 nieuw leven inblazen. Renovatie biedt een eerlijk antwoord om vanuit een bouwtechnische problematiek een transformatie aan te bieden volgens hedendaagse normen.”

 

“Wij hopen door een grootschalige renovatie niet enkel deze prachtige wijk terug te doen heropleven maar ook mee te gaan op de golf van duurzaam en circulair bouwen. Ons doel ligt in het vinden van een ontwerper waar we samen en met dezelfde ambities voor ogen dit vernieuwende woonproject kunnen realiseren.”

 

Interesse?

Ben je als ontwerper geïnteresseerd om mee vorm te geven aan deze duurzame circulaire renovatie? Schrijf je in via deze link.

 

Je vindt er een volledige beschrijving van het project en alle voorwaarden.

 

Voorwaarden

  • Het gezochte ontwerpteam moet bestaan uit minstens een architect, een landschapsarchitect en ingenieur technieken en een ingenieur stabiliteit.
  • De procedure zal in twee stappen verlopen. De eerste fase eindigt op 15 november 2021. Geselecteerde kandidaten kunnen hun offerte indienen. Wie werd geselecteerd dient een ontwerp voor te leggen voor 28 februari 2022 en te presenteren voor een beoordelingscommissie op 4 maart. Uiterlijk na dertig dagen kiest de jury voor één inschrijver.