Nieuws

Kapitein Zeppospark en Bedrijfsgebouw G1812 winnen de eerste Architectuur Prijs Gent

25 oktober 2021

Op zondag 17 oktober werd in Melopee de Architectuur Prijs Gent uitgereikt, het orgelpunt van een zoektocht naar goede architectuur die startte in het voorjaar. Het Bedrijfsgebouw G1812 voor Lab15 van GAFPA architecten sleepte uiteindelijk de publieksjuryprijs in de wacht. De vakjuryprijs ging naar het Kapitein Zeppospark, een ontwerp van de stadsdiensten. Op de lijst van 20 genomineerde projecten stonden heel wat kleppers. Het is dan ook verrassend dat een bedrijfsgebouw en een park met de trofeeën aan de haal gingen. Beide jury’s kozen duidelijk voor projecten met een bijzonder toekomstperspectief.

Bedrijfsgebouw G1812 © GAFPA

Laureaat publieksjury

Bedrijfsgebouw G1812 Lab15

Na een tweedaagse busrit langs twintig genomineerde projecten, had de Gentse publieksjury nog een stevige beraadslaging nodig om de laureaat van de Publieksjury voor de Architectuur Prijs Gent 2021 aan te duiden. De juryleden hanteerden hiervoor vijf selectiecriteria. Naast de maatschappelijke meerwaarde (inclusief duurzaamheid) en de visuele ruimtelijke kwaliteit van een project – criteria die al in de preselectie van tel waren – werden toegankelijkheid in de brede zin, verwondering en ‘verdient een extra schijnwerper van de publieksjury’ als toetsstenen toegevoegd. Met het laatste criterium wilde de publieksjury minder gekende maar evengoed belangrijke projecten laten bovendrijven. Het criterium verwondering werd eerder vanuit een individuele en persoonlijke insteek beoordeeld. Over de betekenis en toepassing van de criteria maatschappelijke meerwaarde, toegankelijkheid en visuele ruimtelijke kwaliteit werd daarentegen aardig gediscussieerd. De juryleden brachten op die manier drie projecten naar voor waar volgens hen architecturale esthetiek en maatschappelijke meerwaarde samenkomen.

 

“Het project is uitzonderlijk door de vooruitstrevende en goed functionerende visie op de werkomgeving, de heldere en poëtische architectuur en de bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen. Het is een tegenvoorbeeld voor gebruikelijke bedrijfsgebouwen die in heel Vlaanderen te vinden zijn.”

 

Meer info over dit project.

 

Laureaat vakjury

Kapitein Zeppospark

Het nieuwe wijkpark rond het Houtdok maakt deel uit van de grotere groenstructuur binnen het project Oude Dokken, een nieuw stadsdeel op een historische industriële havensite waar oude en nieuwe Gentenaars kunnen wonen, werken en recreëren rond het water en in het groen. De groenstructuur binnen dit project bestaat uit 3 wijkparken (Achterdok, Handelsdok-oost en Houtdok) en uit kleinere zones woongroen in de bouwblokken. De site van het Houtdok valt op door de kaaimuren en bogen uit 1880. Er werden ladingen van voornamelijk Scandinavisch hout overgeslagen, op de kade gestockeerd en met de trein landinwaarts gevoerd. Door het verdwijnen van de industrie raakte de site in verval. In 2014 startte de Stad Gent met de opmaak van een ontwerp voor het Kapitein Zeppospark. In 2019 werd de site omgevormd tot een wijkpark van 3,2ha voor de aanpalende wijk Muide-Meulestede en de nieuwe bewoners binnen het project Oude dokken.

 

“Het park is bijzonder vanwege de aandacht voor de biodiversiteit, de minimale en precieze ontwerpingrepen en de keuze om bepaalde bouwzones te vrijwaren. De vakjury hoopt dat die aanpak doorgetrokken wordt in de verdere groenaanleg in het oude havengebied.”

 

Meer info over dit project.

© Stad Gent