event

Expo: Construct, ruimte voor verandering - BULK architecten

27 oktober 2021

Pakhuizen, kantoren, stapelgebouwen, fabrieken… Wat kunnen we leren van deze gebouwen die op het eerste zicht eenvoudig lijken geconstrueerd? Hun robuuste structuur, maakt hen vaak ideaal voor herbestemming of een nieuwe invulling. Wereldwijde ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering en de coronapandemie, tonen hoe snel onze werk- en leefomgeving veranderen. BULK architecten is ervan overtuigd dat meer oog voor constructie bijdraagt aan een veerkrachtige, open stad. De Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut bestendigen hun onderzoek met een bouwmeesterlabel. Het resultaat kan je vanaf 12 november bewonderen in de tentoonstelling Construct.

BULK Architecten - Bouwmeesterlabel 021

WMSTR Label. Construct, ruimte voor verandering

Tentoonstelling | van 12.11.2021 tot 17.04.2022

Opening talk | op 12.11.2021 om 20:00u  
Locatie| Vlaams Architectuurinstituut in De Singel, Antwerpen

Inkom | gratis, maar registratie is verplicht

 

Meer info & inschrijven.

Weg van de maatpak-architectuur 

De coronapandemie toont hoe snel de organisatie van wonen en werken kan veranderen. Een kantoor zou morgen misschien beter een woongebouw of school zijn, of andersom? Wat betekent klimaatverandering voor de gebouwde omgeving? Áls we nog nieuwe gebouwen maken, dan kunnen we maar beter zorgen dat ze een lange levensduur hebben. Gebouwen met een overmaat aan constructie en ruimte zijn volgens BULK architecten het meest geschikt om veranderingen in gebruik op te vangen. Ze bieden een raamwerk voor een circulaire bouweconomie. 


Hoe kunnen architecten, ingenieurs, bouwheren, ontwikkelaars, aannemers en overheden bijdragen aan het creëren van een meerwaarde op lange termijn? In Construct gaat BULK op zoek naar handvaten voor een veranderende praktijk. 

 

Cadix B6 

Eind 2019 diende BULK architecten een voorstel in als antwoord op een ontwerpwedstrijd van AG VESPA voor een multifunctioneel kantoorgebouw B6 in de Cadix-wijk in Antwerpen. Opvallend aan de ontwerpopgave is het beknopte programma van eisen dat eerder zones dan ruimtes definieert en een gedetailleerde technische nota met een voorzet voor een staalstructuur voorziet. Cadix B6 moet open staan voor verschillende functies en invullingen van ruimtes en tegelijk robuust genoeg zijn om toekomstige verbouwingen en toevoegingen te accommoderen. Voor BULK was dit project de accelerator voor hun onderzoek naar robuuste gebouwen en hun rol in een alsmaar sneller veranderende stad. Construct was geboren, het bouwmeesterlabel dat BULK ontving, vormde de extra stimulans om het thema verder uit te diepen. 

Cadix B6 - BULK Architecten

Een matrix met ingrediënten voor robuuste open gebouwen 

Naast Cadix B6 selecteerde BULK elf verschillende gebouwen in Vlaanderen, Brussel en Nederland waarbij de structuur veranderingen in invulling en gebruik kan dragen doorheen de tijd. Archiefonderzoek en plaatsbezoeken leggen de basis voor een matrix waarin de elf cases een plek krijgen. De matrix duidt per case een aantal lagen aan die zowel constructie-elementen als de impact van gebruik belichten. Deze lagen vormen samen een basismodel voor een robuust open gebouw.