Nieuws

IN MEMORIAM Pierre-Paul Gyselinck

2 november 2021

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en architect-urbanist Pierre-Paul Gyselinck, erevoorzitter en ere-secretaris-generaal van NAV. Hij vormde het fundament van de groei van NAV tot wat het vandaag is.

Met veel engagement maakte hij onze vereniging tot een professioneel orgaan. Hij bundelde de krachten om de dienstverlening aan onze leden te verbeteren en ons beroep te verdedigen en te promoten. Daar plukken onze leden tot op vandaag de vruchten van. Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

 

Arch. Pierre-Paul Gyselinck was nationaal voorzitter van mei 1992 tot 1999. Maar bovenal gaf Pierre Gyselinck mee vorm aan de professionalisering van NAV, dat ontstond uit verschillende lokale afdelingen. In de loop van de jaren 1990 werd die lokale en provinciale sturing minder bepalend en won de centrale werking terrein. Met de integratie van de afdelingen NAV Vlaams-Brabant en NAV Limburg (NAVPL) in 2004 bestreek de werking van NAV het hele Vlaamse Gewest.

 

Die inspanningen werden algemeen erkend. Zo liet toenmalig voorzitter Danny Windmolders in 2016, n.a.v. de 60ste verjaardag van NAV, het volgende optekenen:

 

"In de voorbije 15 jaar kende de organisatie een sterke professionalisering die is ingezet onder impuls van toenmalig voorzitter Pierre Gyselinck. In plaats van de voorheen overwegend lokale en provinciale werking zijn er een sterkere centralisering en een bundeling van de krachten gekomen. De nadruk kwam te liggen op drie zaken: de dienstverlening aan de leden, de verdediging van het beroep ten overstaan van de andere bouwpart ners en de overheid, en de promotie van de architect."

"De middelen werden gecentraliseerd, er kwam een vast secretariaat en er werden permanente werkgroepen opgericht. De voorzitter werd ondersteund door een secretaris-generaal, een dagelijks bestuur, een raad van bestuur en een algemene vergadering. In plaats van de nationale secretarissen kwam er een directeur die verantwoordelijk werd voor de dagelijkse werking. Het aantal leden is daardoor sterk gestegen tot 2 700 individuele en 150 kantoorlidmaatschappen. Dat bood ons de gelegenheid om meer mensen in de werking in te zetten - momenteel telt ons secretariaat tien medewerkers - en het aanbod aan ondersteuning en activiteiten uit te breiden. Zo is een opwaartse spiraal tot stand gekomen."

Netwerk Architecten Vlaanderen is in diepe rouw door dit bericht en betuigt haar diepste blijken van medeleven aan vrienden en familie.