NAV

Architecten voorop in transitie in ruimte-denken

15 november 2021

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het nieuw subsidieproject wordt ingezet op een verdere kennisopbouw bij architecten en lokale besturen. Het thema Ruimtelijk Rendement wordt breder bekeken en de focus ligt hierbij in het gangbaar maken van de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving en de inzetbaarheid ervan in kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen. Ook wordt er aandacht geschonken aan een goede dialoog tussen architecten en lokale besturen, gezien beide samen een belangrijke rol spelen in het waarmaken van de doelstellingen op het terrein.

NAV Projectbezoek Melopee Gent, samen met het Departement Omgeving, 27 september 2019

Netwerk Architecten Vlaanderen wil actief meewerken aan het nieuwe denken rond ruimte en ruimtelijke kwaliteit. Het is immers duidelijk dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een mentale switch in het ruimtelijk denken (en handelen) zal vergen bij zowel bouwheren als architecten, ontwerpers, steden en gemeenten, enz… De architect heeft als ambassadeur van goed ruimtelijk rendement en een kwaliteitsvolle leefomgeving een voortrekkersrol. Hij is in staat om ruimtelijk rendement visueler en toegankelijker te maken. Aan de hand van slimme, creatieve ontwerpen kan hij de bouwheer overtuigen bestaande ruimtes beter te benutten door bijvoorbeeld een compacter volume een flexibele invulling te geven, synergieën op te zoeken inzake programmatische combinaties en de kringloop van energiestromen, het project aanpasbaar te maken, te verdichten waar mogelijk en ruimten open te trekken om meer groen toe te laten waar nodig. Dit binnen het strikte kader en de voorschriften van de lokale besturen, in lijn met de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en adapterend aan ons veranderend klimaat met de lokale gevolgen voor het perceel. Het project focust zich op twee sporen: de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving en de samenwerking met lokale besturen.

 

10 kernkwaliteiten van de leefomgeving

 

De 10 kernkwaliteiten uit de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018) bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Het departement Omgeving maakte daarvoor een webpagina met meer uitleg bij de kernkwaliteiten, een leidraad voor een kwaliteitsdialoog, een inspirerende beeldencatalogus, goede praktijken …

10 kernkwaliteiten

Samenwerking met lokale besturen

 

Maatschappelijk is er meer dan ooit nood aan wederzijds begrip, eenzelfde taal en een verbeterde communicatie tussen architecten en lokale besturen met een focus op betere ontsluiting van informatie, duidelijkheid en voorspelbaarheid: waarom is iets vergunbaar, waarom niet? Aan de hand van praktijkgericht voorbeeldprojecten en voorbeelden van positieve samenwerkingen kan er gesensibiliseerd worden rond veranderingsgerichte architectuur, inspelend op de behoeften van eenieder.

 

Informatie en inspiratie

 

De voorziene acties in het project zijn divers. Zo komt er een uitbreiding van het aantal projecten op de recent ontwikkelde webtool RuimtelijkRendement.be en een daaraan gekoppelde publicatie. NAV zal daarnaast ook kennisopbouw- en verspreiding doen m.b.t. technische en juridische achtergrondinformatie. Bouwprofessionals zullen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op eerstelijnsadvies, zullen regelmatig artikels lezen in de NAV-media of krijgen vormingssessies en inspirerende projectbezoeken voorgeschoteld. Voor de communicatie richting bouwheren schakelt NAV zijn openhuizendag Mijn Thuis Op Maat in, de website Zoekeenarchitect.be en de bijhorende digitale nieuwsbrief.