Nieuws

Onvindbaar voor gemeentebesturen: de omgevingsambtenaar

24 november 2021

De omgevingsambtenaar wordt voor heel wat (kleinere) gemeenten stilaan een knelpuntberoep. Als de vacature niet ingevuld raakt, dan moeten gemeenten vaak een externe inhuren. Dat is op lange termijn financieel niet houdbaar, zo waarschuwen verschillende lokale overheden in Het Belang van Limburg. Temeer omdat het aantal complexe dossiers toeneemt. Een samenwerking tussen verschillende gemeenten kan wel soelaas bieden.

Uit een eigen rondvraag in Limburg bij kleinere lokale besturen blijkt dat één op de twee problemen heeft bij het invullen van de vacature(s) op de dienst Omgeving. Ook de druk op de dienst Omgeving is toegenomen. Burgemeester Tom Seurs (Voluit) van As reageert scherp: “De extra taken en verantwoordelijkheden voor de gemeenten zijn enorm. De tijd dat er bij bijkomende taken voor het gemeentebestuur ook bijkomende financiering zat, is blijkbaar voorbij.”

 

Voor Ham, Hoeselt en Borgloon is het zelfs een reden om te fusioneren. “We hebben in twee jaar tijd al vier keer een vacature voor architect opengesteld, daar komt nauwelijks een kandidatuur voor binnen”, zegt burgemeester Eric Awouters (Open Vld) van Borgloon. “We huren al een jaar een externe in. Dat is een van de redenen waarom ik er al lang van overtuigd ben dat wij als kleinere gemeenten moeten opschalen. Ik zie geen andere structurele oplossing.”

 

Samenwerken

Al hoeven gemeenten niet altijd te fusioneren om knelpuntvacatures op te lossen. Dat bewijzen ze in Zuid-West-Vlaanderen, waar dertien steden en gemeenten in de regio Kortrijk samenwerken rond gedeelde dienstverlening, onder meer voor ruimtelijke ordening, planning en stedenbouw. “De intercommunale Leiedal heeft vandaag iets meer dan vijftien stedenbouwkundig ontwerpers in dienst en een aantal milieuconsulenten en deskundigen inzake energie, mobiliteit en wonen”, aldus woordvoerder Jeroen Vanthournout. “In het geval een stad of gemeente bijvoorbeeld geen beroep kan doen op een eigen omgevingsambtenaar, dan kan Leiedal een stedenbouwkundig ontwerper detacheren voor een af te spreken werkvolume.”