Nieuws

Bouwblokvisie van de Stad Gent wint Vlaamse Planningsprijs

2 december 2021

De ‘Bouwblokvisie voor vergroenen en verweven’ van de Stad Gent heeft de Vlaamse Planningsprijs gewonnen in de categorie ‘Vernieuwend Planningsconcept’. Dankzij de Bouwblokvisie krijgen buurtvoorzieningen, maakeconomie en groen nieuwe kansen in de dichtbevolkte 19de-eeuwse wijken van de stad. In die buurten vinden we nog veel binnengebieden waar garageboxen, loodsen en bedrijfjes vaak moeten wijken voor woningen. Dat zet druk op de leefbaarheid van die wijken.

Simulatie mogelijke invulling van een binnengebied.

De jury looft de vernieuwende aanpak van de Stad Gent om hierop een antwoord te bieden: "De Bouwblokvisie biedt een duidelijk kader voor ontwikkelaars en bewoners, wat nog wordt ondersteund door een inspiratiegids/handleiding en de verweefcoach die initiatiefnemers begeleidt."

 

Bouwblokvisie?

In sommige dichtbevolkte wijken van Gent zijn binnengebieden van huizenblokken volgebouwd of ongebruikt, denk maar aan garageboxen of loodsen. Nu krijgen deze vaak een invulling met nieuwe woningen. Dit geeft extra druk: de wijken krijgen meer inwoners en er is minder plaats voor groen of voorzieningen als crèches of dokterspraktijken. Ook plaatsen voor maakeconomie, zoals ateliers en werkruimtes, en opslagplaatsen, komen in de verdrukking.

 

In die dichtbevolkte wijken wil de Stad Gent meer groen, publieke ruimte en ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen creëren. "Dit noemen we vergroenen en verweven, twee ruimtelijke ambities uit Ruimte voor Gent, de structuurvisie die de ruimtelijke toekomst van Gent uittekent. Ruimte voor Gent formuleert het engagement om de nodige instrumenten op te maken om verweving en vergroening in de kernstad te stimuleren."

 

De Bouwblokvisie is zo’n instrument. Ze moet een leidraad vormen voor nieuwe projecten in binnengebieden in de dichtbevolkte wijken van de kernstad en de binnenstad. "Hoe kunnen we tot een kwaliteitsvolle invulling komen van deze gebieden? Hoe zorgen we voor het behoud en de creatie van groene ruimte, kantoren, maakbedrijven, kleinhandel of sociaal wonen, functies die nu dreigen te verdwijnen? En in welke gevallen kunnen hier wel nog woningen komen?"

 

De Bouwblokvisie in 2 minuten

Nuttige links
Bouwblokvisie voor vergroenen en verweven

Hoe creëren we meer groen, publieke ruimte en ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen in dichtbevolkte wijken?