oproep

Jouw referentieproject in de media?

Melanie Vercruysse • 2 december 2021

Realiseerde jij een project dat beantwoordt aan één of meerdere van de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving? Dan maak jij kans op publicatie van zowel een geschreven artikel als een videoreportage op de websites van NAV, Departement Omgeving en Architectura.be. We koppelen daaraan de nodige promotie op onze sociale mediakanalen en onze tijdschriften. Reageer voor 4 februari.

NAV Projectbezoek Melopee Gent, samen met het Departement Omgeving, 27 september 2019

De 10 kernkwaliteiten uit de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018) bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Om je hierbij te helpen ontwikkelde het departement Omgeving de webpagina ‘Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving’. Hierop vind je meer uitleg bij de kernkwaliteiten, een leidraad voor een kwaliteitsdialoog, een inspirerende beeldencatalogus, goede praktijken …

 

De 10 kernkwaliteiten maken dus zowel maatwerk als het samenwerken aan leefomgevingskwaliteit mogelijk. Ze dragen bij tot kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen die zich optimaal inpassen in hun omgeving. Zo werk je mee aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.

 

Wat houden de 10 kernkwaliteiten in?

Hier vind je het overzicht van de 10 kernkwaliteiten. Voor elke kernkwaliteit kan je op de campagnewebsite een toelichtende fiche downloaden.

  1. Gedeeld en meervoudig ruimtegebruik
  2. Robuustheid en aanpasbaarheid
  3. Klimaatbestendigheid
  4. Inclusief samenleven
  5. Herkenbaarheid, leesbaarheid en aantrekkelijkheid
  6. Gezondheid
  7. Erfgoed en landschappen
  8. Energetische aspecten
  9. Economische vitaliteit
  10. Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit

 

Stuur jouw project in!

 

Heb jij interessante projecten gerealiseerd in dit kader en wil je je kennis en ervaring met ons delen? Stel je dan nu kandidaat! Indien je project geselecteerd wordt, voorzien we een publicatie van zowel een geschreven artikel als een videoreportage op de websites van NAV, Departement Omgeving en Architectura.be. We koppelen daaraan de nodige promotie op onze sociale mediakanalen en onze tijdschriften.

 

Geïnteresseerd? Mail voor 4 februari naar Melanie.Vercruysse@nav.be!

Netwerk Architecten Vlaanderen wil actief meewerken aan het nieuwe denken rond ruimte en ruimtelijke kwaliteit. Het is immers duidelijk dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een mentale switch in het ruimtelijk denken (en handelen) zal vergen bij zowel bouwheren als architecten, ontwerpers, steden en gemeenten, enz… De architect heeft als ambassadeur van goed ruimtelijk rendement en een kwaliteitsvolle leefomgeving een voortrekkersrol.

 

Hij is in staat om ruimtelijk rendement visueler en toegankelijker te maken. Aan de hand van slimme, creatieve ontwerpen kan hij de bouwheer overtuigen bestaande ruimtes beter te benutten door bijvoorbeeld een compacter volume een flexibele invulling te geven, synergieën op te zoeken inzake programmatische combinaties en de kringloop van energiestromen, het project aanpasbaar te maken, te verdichten waar mogelijk en ruimten open te trekken om meer groen toe te laten waar nodig. Dit binnen het strikte kader en de voorschriften van de lokale besturen, in lijn met de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en adapterend aan ons veranderend klimaat met de lokale gevolgen voor het perceel.