Nieuws

Komt het tot een afschaffing van Checkin@work voor architecten?

16 december 2021

Eén jaar geleden werd het gedoogbeleid van de aanwezigheidsregistratie voor architecten afgeschaft, met tal van problemen voor de architect tot gevolg. Het NAV heeft in die tijd niet stilgezeten. Met een position paper in de hand startte het NAV overleg op met alle architectenorganisaties in België én met de bevoegde ministers. Hierbij een stand van zaken.

Het is geen nieuws dat de aanwezigheidsregistratie een doorn in het oog van vele architecten is. Sinds de afschaffing van het gedoogbeleid worden architecten overstelpt met problemen die zij dagelijks ondervinden met de online toepassingen van checkin@work en de aangifte der werken. Deze werden nooit ontwikkeld voor architecten. Het gevolg is dat deze niet aan de realiteit van het architectenberoep beantwoorden. Zelfstandige medewerkers kunnen niet op een correcte manier ingevuld worden; bij samenwerkingen tussen architectenbureaus kan slechts één bureau aangegeven worden; architecten kunnen zich niet als bouwdirectie aanmelden op de werf. De administratieve last is voor de architect dan ook veel te hoog.

Nochtans dient de aanwezigheidsregistratie een hoger doel. Het is een middel om de sociale fraude in de bouw aan te pakken, de veiligheid op de werf te verhogen en een controle in te voeren op de technische werkloosheid. Dit zijn problemen die het architectenkorps zeker ter harte neemt. Maar voor de specifieke situatie van de architecten mist de aanwezigheidsregistratie zijn doel. De typische problemen van sociale fraude en technische werkloosheid doen zich niet voor in architectenbureaus en de veiligheid op de werf wordt zeker niet verhoogd als het werfbezoek van de architect op voorhand wordt aangekondigd. Onaangekondigde werfbezoeken vormen een belangrijk controlemiddel voor de architect, met een betere technische uitvoering en een hogere veiligheid op de werf tot gevolg.

Met deze argumentatie schreef het NAV een position paper uit. Vervolgens werd een overleg opgestart met alle Belgische architectenverenigingen en -federaties. We mogen terecht spreken van een succesvolle samenwerking, want allen steunden dit initiatief tot actie. Met deze position paper stapte een delegatie naar het kabinet van minister Dermagne en minister Vandenbroucke. De standpunten van de architecten werden positief onthaald.

In het voorjaar van 2022 mogen we een beslissing van de ministers verwachten. Wij hopen alvast dat de ministers tegemoet komen aan onze vraag tot een structurele oplossing: het invoeren van een tijdelijk gedoogbeleid én het opstarten van een wetswijziging waarbij de architect definitief gevrijwaard wordt van de verplichting tot aanwezigheidsregistratie.