Nieuws

Auto opladen in appartementsgebouw: wat met brandveiligheid & installatiekosten?

12 januari 2022

Wat gebeurt er als één bewoner van een appartementsgebouw zijn of haar elektrische auto wil opladen in de ondergrondse garage? Die vraag levert momenteel flink wat kopzorgen op. Medebewoners zijn vooral bekommerd over brandveiligheid. Ook rond de financiering van het laadpunt bestaan er nog veel vraagtekens. Hieronder vind je alvast enkele basisprincipes.

Financiering

Bewoners hebben tegenwoordig het recht om een laadpunt te installeren. Dat is recent in de wetgeving ingeschreven, om mee te gaan in een evolutie die onafwendbaar is, klinkt het in De Standaard. Een bewoner kan dat volledig op eigen kosten installeren, of in samenspraak met de andere bewoners.

 

Maar zelfs al betaalt de individuele bewoner alles zelf, dan nog moet hij of zij toestemming vragen aan de vereniging van mede-eigenaars (VME), die kan weigeren. De weigeringsgronden zijn beperkt, en in dat geval zal de vrederechter de knoop moeten doorhakken.

 

Brandveiligheid

Als zo’n auto vuur vat in de garage, moet de brandweer erbij kunnen. Die auto moet buiten gesleept kunnen worden, om in een bak water te worden onder­gedompeld. 

 

Volgens majoor Peter Rutten van Brandweer Zone Antwerpen is de batterij de grote boosdoener, vanwege het ‘thermal runaway’-fenomeen. Dat wil zeggen dat de batterij steeds opnieuw vuur vat, ook al is die geblust. ‘Je kunt die wagen wel blussen, maar dan moet die zo snel mogelijk buiten raken om onder te dompelen.’ En dat is niet in alle ondergrondse garages even makkelijk. In Nederland weigerden VME’s daarom al ondergrondse laadpalen.

 

Specifieke regels zijn er nog niet. Brandweerzones kunnen preventief advies geven aan VME’s, zoals hen aanmanen een takelfirma te consulteren. Die kan nagaan of een gebluste wagen snel buiten raakt of niet. En snellaadsystemen op gelijkstroom raadt de brandweer sowieso af. De adviezen zijn echter niet bindend, de finale beslissing ligt bij de bewoners zelf.

 

Actie NAV

NAV is overtuigd van de noodzaak van de elektrificatie van ons wagenpark. Die transitie is al bezig en zal de komende jaren enkel nog maar versneld worden, al was het maar door de verplichting om enkel nog elektrische bedrijfswagens in te zetten vanaf 2026. NAV onderneemt alvast de nodige actie om de nodige actoren rond de tafel te zetten om hier een duidelijk regelgevend kader rond te scheppen.