oproep

Prijsvraag Provincie West-Vlaanderen: Innovatieve Woonvormen

12 januari 2022

Het woonbeleid kent vele uitdagingen maar één van de belangrijkste is: hoe gaan we in de toekomst wonen? Een eenvoudige vraag die evenwel heel wat onderliggende uitdagingen bevat. Hoe zorgen we voor voldoende woonentiteiten? Hoe vermijden we om bijkomende grond aan te snijden? Hoe zorgen we ervoor dat wonen betaalbaar blijft? Hoe verenigen we wonen met de klimaatuitdagingen? Hoe laten we mensen compacter wonen zonder in te boeten aan levenskwaliteit? Om ons voor te bereiden op toekomstige uitdagingen in het woonbeleid vindt de Provincie West-Vlaanderen het belangrijk om op vandaag aan de slag te gaan met experimenten die proberen één of meerdere antwoorden/oplossingen te bieden voor toekomstig wonen.

Prijsvraag

 

De Provincie organiseerde gesprekken onder een 14-tal kleinere steden en gemeenten met het oog op pilootprojecten voor innovatieve woonvormen.

 

Op vandaag leeft er binnen 9 steden een concreet projectidee:

  • Poperinge: site Weeuwhof
  • Diksmuide: erfgoedgebouw nabij station
  • Oostkamp: site Gilde te Ruddervoorde
  • Waregem: site in Sint-Eloois-Vijve
  • Izegem: site Lavani-Muziekacademie
  • Tielt: Wooncoöperatie ’t Zijdefabriekske
  • Menen: Hoeve Haute Cense
  • Knokke-Heist: site Heulebrug
  • Veurne: Suikerparksite

 

Voor de eerste 7 van de hogervermelde projectvoorstellen blijkt er meteen al duidelijk een extra architecturale- en ontwerpmatige deskundigheid nodig, waarvoor een prijsvraag wordt gepubliceerd.

 

Deze krijgt vorm in de betekenis van art. 2, 31° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

De Provincieraad keurde op 16 december 2021 de ‘Prijsvraag Innovatieve Woonvormen’ goed. Klik hier om deze integraal na te lezen.