Opinie

"Is het klimaat rijp voor verandering?"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 8 september 2016

Het traditionele klavertje drie van gespreksonderwerpen – gezondheid, de kinderen, het weer – heeft er een vierde blaadje bij: het klimaat.

De klimaatverandering is de pure essence van de globalisering, want ze treft iedereen, zonder onderscheid van sekse, ras, locatie, religie of andere diversiteit. Geen wonder dat steeds meer mensen er wakker van liggen.

 

Architecten staan helemaal vooraan in de discussie, want klimaatwijziging heeft, althans in ons land, alles te maken met de manier waarop wij wonen. Onze verspreide bebouwing veroorzaakt een veelvoud aan problemen en leek lange tijd een doos van Pandora die onmogelijk weer te sluiten viel. Stilaan lijkt daar verandering in te komen, mee onder impuls van heel wat architecten en ruimtelijke planners. De overheid is zich ook van het probleem bewust. De Vlaamse regering organiseerde in april een eerste klimaattop, die in december een vervolg krijgt. Wallonië houdt op 26 en 27 oktober aanstaande een Sommet Air-Climat-Energie.

 

De geesten kantelen, ook als is de te overwinnen inertie enorm. Als architect bekleden wij een cruciale plaats in die disruptieve omslag. Om mensen ertoe te overhalen de traditionele verkaveling in te ruilen voor een verdichte vorm van wonen, geënt op een slim mobiliteitsraster op ieders maat, moeten nieuwe woonoplossingen alle verwachtingen inlossen.

 

Dat is alleen mogelijk mits een grondige analyse van de vraag, de vele randvoorwaarden en de technische mogelijkheden, een grondige afweging van al die factoren, en een creatieve vertaling van dat complexe kluwen in een bouwbaar en betaalbaar concept. Een uiterst ingewikkelde oefening die ons tot het uiterste van ons kunnen drijft en waarvoor we moeten samenwerken met de knapste koppen. Kortom, een opgave waarvan je als architect eerder droomt dan wakker ligt.

Bronnen
  • DIMENSION 41