Interview

Als architect lever je een grote creatieve & technische waarde: dit is de basis voor de prijszetting

14 februari 2022

Binnenkort gaat opnieuw het NAV Ondernemersatelier van start. Voor het tweede jaar op rij zorgt ir.-architect en ondernemerscoach Kaatje Spapen voor de deskundige begeleiding van dit lerend netwerk. Tijd voor een kennismaking en een paar gefundeerde inzichten in duurzaam ondernemerschap voor architecten.

Kaatje, met GRONDWERK bied je coaching & community voor architect-ondernemers. Wat mogen we ons daar precies bij voorstellen?

Kaatje Spapen: Als ondernemerscoach richt ik mij op architecten die nood hebben aan ondersteuning op vlak van ondernemerschap. Daarom creëerde ik met GRONDWERK in de eerste plaats een platform waar architecten al hun ondernemersvragen kunnen stellen. De vragen waar ze mee zitten zijn immers vaak zo specifiek voor onze sector en ons beroep dat ze er nergens anders mee terecht kunnen.

 

Ik wilde architecten ook echt de kans geven om bij te leren over ondernemen en om die nieuwe opgedane kennis ook effectief in de praktijk om te zetten. Want educatie alleen is niet genoeg, gerichte ondersteuning bij de implementatie ervan is minstens zo belangrijk. Dit alles wordt bij GRONDWERK georganiseerd in coachingtrajecten, individueel of in groep.

 

Daarnaast vond ik het ook heel belangrijk om van GRONDWERK een echte community te maken. Je ontmoet er andere ambitieuze, positief ingestelde architect-ondernemers die voor dezelfde uitdagingen staan als jij. De verbinding die je voelt met anderen en de steun die je van hen krijgt zijn dus ook heel belangrijk in dit verhaal.

 

Je begeleidt nu voor het tweede jaar op rij het NAV Ondernemersatelier. Hoe kwam die samenwerking tussen NAV en GRONDWERK precies tot stand?

Toen ik een aantal jaar geleden zelf nog werkte als architect en als team manager, deed ik reeds een aantal spreekopdrachten voor NAV. Ik vond het toen al heel bijzonder om andere architecten te kunnen inspireren met een voor hen relevant verhaal omtrent ondernemen.

 

In 2020 besloot ik om GRONDWERK op te richten. Vrijwel meteen nadat ik de sprong naar een eigen bedrijf had gewaagd, nam iemand van NAV contact op om te achterhalen wat we voor elkaar konden betekenen. Het werd ons al snel duidelijk dat we geen concurrenten zijn van elkaar, maar net bondgenoten. We hebben dan ook voor een groot deel dezelfde missie: architecten ondersteunen en bij elkaar brengen.

 

We richten ons dus allebei op dezelfde, zeer specifieke doelgroep, namelijk architecten in Vlaanderen, vaak met een eigen kantoor. NAV werkt daarbij heel breed en op zeer uiteenlopende terreinen. Terwijl ik me met GRONDWERK heel concreet richt op het ondernemersaspect. Een samenwerking in de vorm van een inspiratietraject omtrent ondernemen voelde dus als een logische stap. 

 

Leren van andere creatieve ondernemers

 

Ook deze keer liepen de inschrijvingen voor het Ondernemersatelier als een trein. Waaraan is de grote interesse in deze trajecten rond ondernemerschap toe te schrijven volgens jou?

Ik denk dat er meerdere aanwijsbare redenen zijn. Zo beseffen steeds meer professionals dat leren niet stopt wanneer je van de schoolbanken komt. De wereld verandert steeds sneller en je zal jezelf moeten blijven bijscholen, wil je niet achterblijven. Het is immers niet omdat je een bepaald diploma hebt gehaald, dat je volleerd bent. En al helemaal niet op vlak van ondernemen, daarover wordt zelfs met geen woord gerept tijdens een standaard architectuuropleiding.

 

In andere sectoren is ondernemerscoaching al langer booming, maar de laatste tijd krijgt het ook steeds meer ingang in de creatieve sector. Het wordt niet langer gezien als iets wat je enkel nodig hebt wanneer het moeilijk gaat, maar als een hulpmiddel om je volle potentieel als ondernemer te gaan ontdekken. Het is ook een manier geworden om aan zelfontplooiing te doen en dat zit de laatste jaren sowieso in de lift.

 

Daarnaast werd coaching lange tijd gezien als iets waarmee je liever niet te koop liep. Hulp vragen was iets om je voor te schamen, want dat zou willen zeggen dat je het niet alleen aankan en dat je dus faalt. Maar ondertussen zien gelukkig steeds meer ondernemers in dat het geen enkele zin heeft om alles alleen te blijven uitzoeken. Waarom zou je blijven ploeteren als je door gerichte coaching tien keer sneller kan groeien? Simpelweg door gebruik te maken van geijkte methodes en door te leren van anderen.

 

Ik ben dan ook heel blij om te zien dat de architect-ondernemers die ik begeleid heel trots zijn om deel uit te maken van GRONDWERK. Dat ze zich gesterkt voelen door alle nieuwe inzichten die ze hebben vergaard en dat ze dankbaar zijn voor de transformatie die ze hebben mogen doormaken.

 

Zie je een rode draad in de problemen waar architecten mee te maken krijgen in hun ondernemerschap? Of is dat echt heel uiteenlopend?

Ik zie zeker vaak terugkerende problemen. Al spreek ik zelf liever over uitdagingen dan over problemen, omdat je in het beste geval al start met proactief werken aan je zaak nog voor de echte problemen zich stellen. In se zijn er maar twee uitdagingen voor ondernemers: tijd en geld. Hoe ga je de kostbare tijd die je hebt omzetten in geld?

 

Die bewuste verhouding tussen tijd en geld zit bij architecten vaak volledig scheef. Ze werken zich volledig uit de naad voor hun projecten, maar stellen vast dat ze amper rondkomen. Of dat ze op z’n minst meer hadden verwacht van hun onderneming op financieel of ander vlak.

 

Zeker in de creatieve sector is dit een uitdaging. En dan vooral bij architecten, bij wie het takenpakket doorheen de jaren zo uitgebreid is geworden dat er vaak nauwelijks nog energie overblijft om ook een standvastig bedrijf uit te bouwen. Velen zitten daardoor gevangen in een soort overlevingsmodus en hanteren daarbij een uiterst reactieve manier van werken. Uiteraard is dit een heel erg ongezonde situatie en totaal onhoudbaar op de lange termijn.

 

Stop met tijd te verruilen voor geld

 

Vallen er universele oplossingen te formuleren voor deze problematiek? Of is het toch vooral maatwerk?

Er vallen zeker een aantal universele oplossingen te formuleren. Dat is dan ook één van de doelen van GRONDWERK: architecten laten inzien dat alle uitdagingen die op hun pad komen eigenlijk helemaal niet zo uniek zijn, ook al denken ze vaak van wel. Dat ene, eenvoudige inzicht maakt alles meteen al een pak lichter.

 

Net om die reden werken we bij GRONDWERK continu aan het creëren én behouden van een gezonde mindset rond ondernemen. Je gedachten bepalen alles, dus ook hoe je naar jezelf en naar de wereld kijkt. Vaak maken architecten het allemaal veel te complex. Daarom bestaat een groot deel van mijn werk als ondernemerscoach erin om de knopen in een onderneming te helpen ontwarren, om terug helderheid te scheppen, om opnieuw focus te creëren en om de boel vooral te vereenvoudigen.

 

Architecten zijn vaak zeer intelligent, creatief, ambitieus, empathisch,… Dat zijn allemaal zeer mooie eigenschappen, maar die zorgen er wel voor dat ze gaan overpresteren, waardoor ze zich onrechtstreeks laten onderbetalen. Tijdens een coachingtraject gaan we daarom vooral op zoek naar eenvoud. Hoe kan je als architect minder doen en toch de geleverde kwaliteit behouden of zelfs verhogen? Maar even goed stellen we ons de vraag hoe je de structuur en de processen van je bedrijf simpel kan houden.

 

En als we het hebben over universele oplossingen voor architect-ondernemers dan is dit wellicht de allerbelangrijkste: Stop met tijd te verruilen voor geld! Alle creatieve beroepen - dus ook architecten - hebben er baat bij om te stoppen met werken volgens het principe van uurtje factuurtje en om eindelijk in te zien dat je als creatief ondernemer een prijs hoort te plakken op het resultaat dat je aflevert en op de waarde die je biedt.

 

Van zodra je er als architect in slaagt om je diensten te gaan verkopen als een hoogwaardig product met een hoge creatieve én technische waarde, heeft de tijd die je erin stopt er nog maar weinig mee te maken. Pas dan ben je écht aan het ondernemen. Werken aan een waardegebaseerde prijszetting is dan ook één van mijn stokpaardjes bij GRONDWERK, want daar zou heel onze sector baat bij hebben.

 

Wat mogen de deelnemers precies verwachten van het Ondernemersatelier dat binnenkort opnieuw van start gaat? Welke thema’s komen er zoal aan bod?

Het Ondernemersatelier is een traject dat vooral hoopt te inspireren. Het is dus niet per se resultaatsgericht - de nadruk ligt nog niet op implementatie - maar het wil vooral aanzetten tot nadenken over je eigen ondernemerschap. Het laat zien wat de mogelijkheden zijn en zet je aan tot het maken van je eigen sterke keuzes.

 

Er wordt gewerkt rond thema’s die relevant zijn voor zowat alle ondernemende architecten zoals doelen en identiteit, marketing en sales, prijszetting en winst, structuur en planning,… En ook hier wordt er doorheen het hele traject gewerkt aan het kweken van een gezonde ondernemersmindset. Want dat is waar het allemaal mee begint!   

 

Je kan dit inspiratietraject zien als een eerste kennismaking met bewust en duurzaam ondernemen als architect. Er is geen voorkennis omtrent ondernemen vereist en dat maakt het traject net zo toegankelijk en aantrekkelijk voor jonge, startende architect-ondernemers.  Dat was ook echt de doelgroep waar we op mikten, want de fundamenten van je onderneming bouw je uiteraard best zo vroeg mogelijk in je carrière.

 

Ook al gaat het bij het Ondernemersatelier nog niet om effectieve coaching, toch wordt bij velen het ondernemersvuur reeds stevig aangewakkerd. Velen gaan tijdens het traject inzien dat de enige manier om te groeien met je bedrijf is om er consistent aan te blijven werken. Na de vorige editie maakten een groot deel van de deelnemers de overstap naar een volwaardig coachingtraject bij GRONDWERK en we zien duidelijk dat zij echt een behoorlijke voorsprong hebben meegekregen door deel te nemen aan het Ondernemersatelier. Daaruit kunnen we enkel concluderen dat we in ons opzet zijn geslaagd!

Nuttige links