oproep

Oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte

15 februari 2022

De Vlaamse overheid zoekt maximaal 10 gebiedscoalities rond ruimtelijke uitvoeringsprocessen die zich kandidaat stellen voor een Lokale Gebiedsdeal Droogte. Eenmaal een coalitie geselecteerd is, kan ze een subsidie aanvragen van minimaal 1.000.000 euro en maximaal 2.000.000 euro voor een portfolio van lokale projecten die bijdragen aan de realisatie van Blue Deal-doelstellingen en de veerkracht en klimaatrobuustheid van het watersysteem vergroten. De aangevraagde subsidie bedraagt daarbij maximaal 80% van de effectieve projectkosten, de overige middelen draagt de coalitie zelf bij. Van de beoogde projecten wordt verwacht dat ze een voldoende mate van complexiteit bevatten en niet tot de reguliere mogelijkheden behoren van de procescoalitie of subsidieerbaar zijn via bestaande financieringslijnen.

Met deze Lokale Gebiedsdeals Droogte biedt de Vlaamse overheid financiële ondersteuning om, in een vroeg stadium van Vlaamse ruimtelijke processen, het watersysteem te versterken via complexere lokale realisaties.

 

Om die versterking te realiseren wil men met de Lokale Gebiedsdeals Droogte inzetten op de samenwerking, gebiedskennis en geïntegreerde visievorming die is opgebouwd binnen de ruimtelijke processen. 

 

Deze call past binnen de Blue Deal. Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken.

 

Wie kan zich kandidaat stellen?

De call richt zich naar samenwerkingsverbanden die vandaag  al bestaan om Vlaamse ruimtelijke processen uit te voeren:

  • Gebiedsprogramma’s (T.OP en andere) waarin het Departement Omgeving actief in de programmaregie betrokken is 
  • Strategische Projecten in uitvoering van het ruimtelijk beleid (BVR 5 oktober 2007)
  • Complexe projecten (decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten)
  • Vlaamse planprocessen (GRUP, AGNAS)

 

Deze samenwerkingsverbanden kunnen zich enkel kandidaat stellen als: 

  • het ruimtelijk proces nog niet is afgerond op 30 september 2022 
  • er minstens twee lokale besturen (gemeenten, provincies) expliciet partner zijn in de procescoalitie