Opinie

"Renoveren zonder architect? Je bent toch niet gek?"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 18 mei 2016

In de strijd tegen de klimaatverandering valt er nog heel wat winst te rapen binnen het Belgische woningenbestand. Vandaag wordt jaarlijks nauwelijks 1% van dat grotendeels verouderde patrimonium vernieuwd. Onze diverse overheden speuren dan ook ijverig naar mogelijkheden om renovatie te stimuleren. Alleen doen de voorstellen die op tafel worden gelegd mij telkens weer de wenkbrauwen fronsen.

De focus ligt namelijk uitsluitend op het aspect energie. Daardoor blijven een heleboel andere en - ik wik mijn woorden - minstens even essentiële vragen compleet buiten beeld. Zijn de woningen in kwestie constructief in orde? Kaderen de verbouwingen binnen een totaalplan, zodat achteraf geen extra afbraak- of vervangwerkzaamheden nodig zijn. Denk maar aan ad hoc maatregelen zoals het isoleren van een dak zonder dat een onderdak wordt aangebracht, of de na-isolatie van spouwmuren zonder voorafgaande detectie van koudebruggen, met een scala aan vochtproblemen als gevolg.

 

Veel te dikwijls wordt een renovatieproject, door gebrek aan voorafgaand deskundig advies, een zwart gat waarin premies, fiscale voordelen en andere materie van financiële ondersteuning verdwijnen zonder dat ze de beoogde resultaten hebben opgeleverd. Een triest fenomeen, zeker in tijden van besparingen, waarin de middelen schaars zijn.

 

Nodig is een volledige ‘masterplanaanpak’ waarin rekening wordt gehouden met de omgeving, de staat van de woning, het comfort van de bewoners, een rationele planning van de ingrepen en een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden. Om dat alles in goede banen te leiden, is geen specialist in één bepaalde materie nodig noch een zoveelste nieuwe speler op de al overbevolkte vastgoedwerf. We beschikken immers al lang over een expert die een voldoende brede kennis koppelt aan een helikopterzicht: de architect.

 

Men zegge het voort!

Bronnen
  • DIMENSION 40