Opinie

"Anders wonen? Een mooie opportuniteit voor architecten!"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 7 april 2016

Als we onszelf blijvend willen vernieuwen en de meerwaarde van ons beroep blijvend in de verf willen zetten, mogen we ons vooral niet begraven in egelstellingen. De uitdaging rond verantwoord ruimtegebruik is daar een goede case voor.

Het aantal verkavelingen blijft dalen en er gaan – onder andere bij de beroepsvereniging voor de vastgoedsector - stemmen op om significant kleiner te mogen bouwen. Op het eerste gezicht zijn dat evoluties die architecten kunnen afschrikken, want hoe minder ruimte er is om te bouwen, hoe minder kansen wij krijgen om ons economisch te ontplooien.

 

Maar dat is een compleet foute benadering. Om te beginnen mogen wij als architecten nooit onze maatschappelijke rol uit het oog verliezen, hoe moeilijk die soms ook te rijmen valt met economische leefbaarheid. Dat we zuinig moeten omspringen met een schaarse asset als ruimte, spreekt voor zich. Bovendien bieden bovenstaande tendensen ons volop kansen, want kleiner wonen en zuiniger omspringen met ruimte wil niet zeggen dat de gebruikskwaliteit van het gebouw overboord wordt gegooid, integendeel. Een aangename woon- of werkomgeving creëren binnen een kleinere oppervlakte of een compacter volume vergt meer dan ooit de inzet van een expert die creativiteit weet te combineren met ruimtelijke kwaliteit, daglichttoetreding, een doeltreffende organisatie, een flexibele invulling en een slimme aanpasbaarheid. Al die zaken maken deel uit van onze core business. Meer zelfs, als we onze job goed uitoefenen zijn we daarin zo sterk, dat wij van niemand concurrentie hoeven te vrezen.

 

Zowel ontwikkelaars als individuele bouwheren hebben er dan ook alle belang bij een architect in te schakelen om tot een geslaagde eigen woning of een vlot verkoopbaar onroerend goed te komen. Als architect moeten we dikwijls vanuit de defensie opereren en zie ik mij op deze plek geregeld gedwongen om een eerder sombere boodschap te brengen, maar deze keer sluit ik mij graag aan bij de oude hit van Timbuk 3: the future’s so bright …

Bronnen
  • NAV News 82