Nieuws

Oproep Provincie Vlaams-Brabant: Aantrekkelijke subsidie voor innovatieve woonprojecten

11 maart 2022

De provincie Vlaams-Brabant zoekt innovatieve woonprojecten en heeft hiervoor een aantrekkelijk financieel ondersteuningsaanbod. Er is namelijk nood aan kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen, maar tegelijk moeten we open ruimte zoveel mogelijk trachten te vrijwaren van bebouwing. Initiatieven die een kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod kunnen creëren en tegelijk zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte, zijn dus zeer welkom.

Bron: vlaamsbrabant.be

Kleinschalige en gemeenschappelijke woonvormen

Slim omgaan met ruimte, bouwen en wonen op plaatsen die daarvoor het meest geschikt zijn en nadenken over innovatieve manieren van wonen, is onder meer belangrijk vanuit mobiliteitsoogpunt, onze ruimtelijke ordening en het klimaat. Concepten zoals kleinschalig en gemeenschappelijk wonen dragen daaraan bij.

 

Woningdelen heeft veel voordelen. Het kan een medicijn zijn tegen vereenzaming, maar ook een oplossing bieden voor de vergrijzing van de bevolking, gezinsverdunning, het mobiliteitsvraagstuk, leegstand én de vraag naar betaalbaar en duurzaam wonen. Ondanks de vele voordelen, wordt deze woonvorm nog niet zo vaak toegepast in Vlaanderen. Lokale besturen kunnen helpen om dit soort woonprojecten mogelijk te maken en de provincie kan gemeenten daarbij helpen. 

 

Kleinschalig wonen is tien jaar geleden gelanceerd als ruimtelijke oplossing voor de problematiek van het wonen op campings en weekendverblijven. Ondertussen is het duidelijk dat dit concept meer in zijn mars heeft en er nog tal van mogelijkheden zijn om te experimenteren met woonkwaliteit, stapelbaarheid, materialisaties, werkmethoden, …

 

De dienst wonen heeft de laatste jaren op beide concepten onderzoek gevoerd en heel wat realisaties gestimuleerd. De tijd is rijp om nog een stap verder te gaan. Daarom zoekt de provincie projecten die woningdelen en kleinschalig wonen uitrollen in een vernieuwende context of willen verdiepen. Dat kan bijvoorbeeld door de toepassing van een innovatieve werkmethode zijn, een bijzondere vorm van financiering of gebruiksrecht, de opzet van een nieuw samenwerkingsverband en/of het bereiken van een kwetsbare doelgroep.

 

Heb jij een vernieuwend project voor ogen?

Beschik jij over een wachtgrond of leegstaand gebouw op een centraal gelegen locatie in Vlaams-Brabant en onderzoek je graag de mogelijkheden om daar op een vernieuwende manier een duurzaam woonproject te realiseren? Of experimenteer je al met kleinschalig wonen en woningdelen en zoek je dat duwtje in de rug om jouw projectidee verder uit te rollen?

 

Dien via deze link een projectvoorstel.

 

Budget: Tot € 75.000 wacht op jouw initiatief. Dien je projectvoorstel in vóór 2 mei om kans te maken op een subsidie.