Nieuws

18.000 duurzame opvanglocaties gezocht: wat kan jij doen?

18 maart 2022

Vlaanderen wil zich engageren om voldoende duurzame opvangoplossingen te voorzien voor Oekraïense vluchtelingen, waarbij de al krappe reguliere woningmarkt zo weinig mogelijk extra belast wordt. De Vlaamse taskforce Oekraïne coördineert de initiatieven en maatregelen die de Vlaamse overheid neemt om alle actoren in dit duurzaam opvangverhaal maximaal te ondersteunen. Tegen eind maart hoopt de overheid zo 18.000 opvangplaatsen vrij te maken.

18.000 duurzame opvanglocaties gezocht: wat kan jij doen?

Om het aanbod rond duurzame opvanglocaties volledig in kaart te hebben, lanceerde de Vlaamse taskforce Oekraïne de Vlaamse digitale huisvestingstool. Via deze tool kunnen organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale besturen hun opvanglocaties geschikt voor een meer duurzame tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen door geven.

Onder het thema 'Huisvesting' op vlaanderenhelptoekraine.be vind je de link naar de digitale huisvestingstool waarin je mogelijke opvangplaatsen kunt aanmelden. Je kan daarbij zowel instapklare opvanglocaties ingeven, als locaties waar eerst nog inrichting of aanpassingswerken moeten gebeuren. 

Voor aanbieders van locaties is ook een eerste FAQ beschikbaar. 
 

Volgende stappen: van aanbod naar huisvesting

Op dit moment wordt de digitale huisvestingstool enkel gebruikt voor de inventarisatie van mogelijke duurzame opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Op basis van een 1e screening van het aanbod, bekijkt Vlaanderen welke maatregelen nodig zijn om zo veel mogelijk van deze locaties op korte of middellange termijn vrij te maken voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Meer info volgt.

Lokale besturen en gouverneurs zullen ook zelf aanbod in de tool kunnen registreren, of aanbod op hun grondgebied kunnen valideren. Ook zij kregen hierover meer informatie.

Doel is om op korte termijn via de Vlaamse huisvestingstool te komen tot een volledig en accuraat aanbod van locaties die geschikt zijn voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Die informatie is nodig om de omslag van crisishuisvesting naar structurele opvang maximaal te ondersteunen. Hoe dat precies al verlopen, wordt in overleg met alle betrokken actoren nog concreet uitgewerkt.