Bouw

Verlenging btw-korting voor sloop- en heropbouw moet gepaard gaan met hervorming btw-landschap

22 maart 2022

NAV is tevreden dat de btw-korting voor sloop- en heropbouw is verlengd. Zo betaal je op zo’n project maar 6% btw. Hetzelfde tarief geldt voor het merendeel van de renovatieprojecten, maar er vallen ook heel wat renovatieprojecten uit de boot. Er bestaat op dat vlak een wirwar aan (onrechtvaardige) btw-regels, waardoor de afweging tussen sloop en renovatie vaak een fiscale keuze is, terwijl dat een technische of ecologische keuze moet zijn. We vinden dat er op de lange termijn gewerkt moet worden aan een grondige hervorming van de regeling in het algemeen.

Foto: ID Patrick De Roo

Vanuit het perspectief van een bouwprofessional is de huidige regeling immers een bron van frustratie en ergernis. Ze is te complex, erg inefficiënt en zit boordevol onbedoelde beleidseffecten. Tegenover de miljardeninvestering van de overheid staat een regeling die het verduurzamen van ons gebouwenpatrimonium eerder in de weg staat, dan dat ze er een oplossing voor creëert. In de praktijk is de keuze tussen verbouwen en herbouwen geen zwart-wit scenario. De meeste energetische renovaties bevinden zich in de grijze zone daar tussenin. Woningen die niet gesloopt moeten worden, maar te ernstig vervallen zijn, dreigen tussen wal en schip te vallen. Die worden té grootschalig gerenoveerd om van het 6%-tarief voor renovatie te genieten, maar vallen ook buiten de voorwaarden van hetzelfde tarief voor sloop en heropbouw. De btw-regelgeving bevat volgens NAV zo wel meer kronkels die de zaken nodeloos complex maken.

 

Voor NAV zijn dit redenen genoeg om in te zetten op een fundamentele hervorming. De huidige regels moeten geschrapt worden en vervangen door een eenvoudig systeem waarbij zowel renovatie als sloop en herbouw onder het verlaagde tarief vallen. Daarenboven zou ook de dienstverlening van architecten, energiedeskundigen en ingenieurs in de context van renovatie en herbouwprojecten onder dat tarief moeten vallen. Door sociale voorwaarden te koppelen aan de regeling wordt dit haalbaar vanuit het Europese perspectief én kan de budgettaire impact worden beperkt. De budgettaire impact kan verder worden beperkt omdat een eenvoudige regeling voor een ontlasting van de administratie en dus een slankere overheid zorgt. NAV bezorgde hierover concrete voorstellen aan alle meerderheidspartijen.

 

Een hervorming dringt zich des te meer op nu door de globale politieke evoluties de doelstellingen m.b.t. duurzaamheid en energie-onafhankelijkheid versneld moeten worden gerealiseerd.