oproep

Jouw project als waterbewust pilootproject? Reken op onze begeleiding en media-aandacht

Silvia De Nolf, waterconsulent NAV • 31 maart 2022

Zoals je in dit artikel kan lezen hebben NAV, VCB, VLAKWA, VLARIO en WTCB het project Waterbewust Bouwen opgestart. Ook jij kan als architect het COOCK-project Waterbewust Bouwen mee helpen vormgeven. Heb je al ervaring opgedaan met innovatieve technieken voor Waterbewust Bouwen? Dan kan jouw project als voorbeeld gebruikt worden om de opgedane kennis te verspreiden en er uit te leren. Zou je graag innovatieve technieken gebruiken in een project in ontwerpfase/studiefase/uitvoeringsfase, maar kan je hierbij ondersteuning gebruiken? Dan is jouw project heel geschikt om een pilootproject te worden. Ben je erg geïnteresseerd om meer te weten over Waterbewust Bouwen of zou je graag stakeholder worden? Bezorg ons dan zeker je gegevens, zodat wij je kunnen contacteren. Met deze oproep willen we alvast pilootprojecten lanceren.

Nieuwe Dokken Gent - Foto ID Brecht Van Maele

Naar welke pilootprojecten zijn we op zoek?

 • Het project zit in studie-, ontwerp- of uitvoeringsfase
 • Er is de intentie om een innovatieve methode of techniek toe te passen
 • De focus ligt op het gebruik van water voor huishoudelijke doeleinden
 • De methode of techniek valt onder één of meerdere van de volgende categorieën:
  • Rationeel watergebruik en waterbesparing, onder andere door gebruik van vacuümtoiletten en vacuüm afvoerinstallaties
  • Circulair watergebruik, zoals onder meer grijs- en zwartwaterhergebruik en collectieve opvang  en hergebruik van hemelwater 
  • Aanvullen van de grondwaterstanden, door bijvoorbeeld collectieve infiltratie van hemelwater
 • De methode of techniek heeft een maatschappelijke meerwaarde en kan ruim ingezet worden
 • Je staat open voor kennisdeling

 

Wat kan je verwachten?

Gedurende de looptijd van het COOCK-project worden de geselecteerde projecten bijgestaan en opgevolgd bij:

 • Het verzamelen en opbouwen van kennis en expertise
 • Identificeren van knelpunten (de technische mogelijkheden, kwaliteitsvereisten, technische, organisatorische en juridische knelpunten) en mee zoeken naar oplossingen
 • Brede informatieverspreiding over het project via de eigen media, een projectwebsite, nieuwsbrief, video’s en events

 

Hoe een project indienen?

Bezorg het projectformulier tegen uiterlijk 12 juni 2022 per mail via info@vlario.be met als onderwerp ‘Projectoproep Waterbewust bouwen’.

Visualisatie van geplande werken in Gent met ontharding voor infiltratie en om hitte-eilandeffect aan te pakken (ill. blauwgroenvlaanderen.be)

Waterbewust Bouwen is een COOCK-project dat mogelijk wordt gemaakt dankzij de steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het project loopt van maart 2022 tot en met februari 2024. De Kickoff met de stakeholders vond plaats op 8 maart en was alvast een succes.