Nieuws

Verlaagd btw-tarief van 6% voor zonnepanelen, warmtepompen en de afbraak en heropbouw van woningen

4 april 2022

De federale regering heeft op voorstel van minister Van Peteghem het verlaagd btw-tarief goedgekeurd voor fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers, warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied. Het gaat om sociale maatregelen en stimulansen om onze gebouwen duurzamer te maken.

In de eerste plaats gaat het om een verlenging van de bestaande btw-verlaging voor sloop en heropbouw. Deze was in voege getreden op 1 januari 2021 en liep tot 31 december 2022. Nu heeft de regering beslist dat deze maatregel verlengd wordt voor één jaar, tot 31 december 2023. Dit zorgt er voor dat heel wat projecten makkelijker de eindmeet kunnen halen voordat de maatregel vervalt.

 

Daarnaast worden een aantal duurzame energetische installaties ook voor nieuwbouw goedkoper. Waar deze tot voor kort nog onderhevig waren aan het gewone tarief van 21%, zullen die vanaf 1 april 2022 aan het tarief van 6% kunnen gefactureerd worden, en dit tot 31 december 2023. Dit tarief zal gelden voor fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers en warmtepompen.