poll

TOTEM-tool om milieuprestaties van materialen te optimaliseren, wordt mogelijk verplicht

7 april 2022

Materialen worden steeds schaarser en duurder. Er is bijgevolg meer dan ooit aandacht voor hergebruik, zeker in een grondstofintesieve sector als de bouw. Zo vermijden we tekorten en reduceren we de CO2-uitstoot. Om de milieuprestaties van materialen in onze sector verder te optimaliseren, riep de Belgische overheid de TOTEM-tool in het leven. Het gebruik van dit instrument is momenteel niet verplicht, maar de kans is reëel dat dit in de toekomst wel het geval wordt. Via een poll op nav.be peilen we daarom in hoeverre architecten al vertrouwd zijn met TOTEM.

In 2018 lanceerde de Belgische overheid TOTEM, een gratis open access-tool die de bouwsector moet ondersteunen in het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van materialen in gebouwen over een volledige levenscyclus. Dit voor zowel nieuwbouw als renovatie. Deze tool moet architecten en ontwerpers inzicht doen krijgen in de milieuscore van hun ontwerp. Dankzij een grote verzameling data van materialen en bouwelementen kan TOTEM de milieuprestaties van een gebouw evalueren. Op basis van de milieukostscore die de tool genereert, krijgt de architect of ontwerper inzicht in de verbeterpunten op het vlak van milieuvriendelijkheid. Er kan bovendien gespeeld worden met de samenstelling van gebouwelementen om zo het ontwerp optimaliseren.

 

Verplicht?

Op 19 maart nam NAV deel aan een sectoroverleg waarbij een mogelijk scenario van regelgevend kader in België werd geschetst. In Europa wordt namelijk gewerkt aan een herziening van de ‘Europese richtlijn energieprestatie gebouwen’ (EPBD). De evaluatie van koolstofemissies over de gehele levenscyclus van gebouwen vormt hierbij een belangrijke focuspunt.

 

Samen met de gewesten en met de stakeholders buigen de partners in het project TOTEM (OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie) zich over de implementatie van TOTEM in de Belgische regelgeving. Parallel nam OVAM in zijn nieuw beleidsprogramma al de ambitie op om tegen 2030 een M-peil te introduceren (dit beleidsprogramma ligt nu ter goedkeuring bij de Vlaamse regering). Vandaag ligt nog niets vast, maar de kans is reëel dat we (snel) zullen evolueren naar een verplichte TOTEM-tool.

Poll: maak jij al gebruik van TOTEM?

Omdat NAV het gevoel heeft dat er vandaag nog weinig gebruik gemaakt wordt van TOTEM, polsen wij via de poll op nav.be naar jullie ervaring uit de praktijk.