Nieuws

Een nieuw update van GRO 2020 is beschikbaar

7 april 2022

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid ontwikkelde een aantal jaren geleden de duurzaamheidsmeter GRO om in bouwprojecten een gelijklopend en holistisch ambitieniveau te implementeren op het vlak van duurzaam en circulair bouwen. De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen. GRO kan voor alle soorten gebouwen gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, residentiële gebouwen, gebouwen met gemengde functies … onafhankelijk van de grootte van een bouwproject.

vlaanderen.be

Versie 2020.1 is een update van de versie 2020. In GRO 2020.1 werden recente wijzigingen in wetgeving en normering verwerkt, kleine verbeteringen doorgevoerd voor meer gebruiksgemak, formulefouten verwijderd en verduidelijkingen toegevoegd.