Is het mogelijk om woningen te ontwerpen of te renoveren waarin de temperaturen in de zomer comfortabel blijven? Ja, indien je van bij het begin van het project een globale strategie hanteert, waarbij je goed nadenkt over de gebouwparameters (inertie, grootte en oriëntatie van de vensters, volumetrie …) en de invoering van passieve middelen en/of actieve systemen om oververhitting te bestrijden. Bij de actieve koelsystemen mag je de energiezuinigheid uiteraard niet uit het oog verliezen.

Simulatie van de slaapkamertemperatuur in een vrijstaande woning tijdens een lange hittegolf in de zomer van 2019.

De oververhittingsproblematiek is niet nieuw, maar komt tegenwoordig steeds vaker op het voorplan, mede door het veranderende klimaat, met langere en intensieve hittegolven. Zo wordt het zowel in nieuwe als in bestaande woningen steeds moeilijker om een aanvaardbaar zomercomfort te handhaven. Door hier van bij het gebouwontwerp rekening mee te houden, het ontwerp lichtjes aan te passen en passieve koelstrategieën te integreren, kan de koelbehoefte echter beperkt blijven. Bovendien kunnen duurzame koelsystemen het zomercomfort verder verbeteren zonder het energieverbruik of de broeikasgasuitstoot al te sterk te verhogen.