Nieuws

Dit zijn de winnaars van de Belgian Building Awards 2022...

25 mei 2022

Studio Jan Vermeulen, Tom Thys architecten, a2o, aac architecture, Laura Muyldermans en RE-ST zijn op 24 mei op BATIBOUW uitgeroepen tot winnaars van de Belgian Building Awards 2022. De awards, die de bouwbeurs organiseert in samenwerking met Palindroom, belonen opmerkelijke realisaties van architecten en exposanten. De winnaars werden gelauwerd tijdens een awardceremonie in Paleis 10.

Het team van RE-ST wint de Pioneer Award

Vier categorieën

 

Uit eerdere edities werden twee awards hernomen: de Pioneer Award en de award Rookie of the year. De eerste bekroont een organisatie of persoon die zijn nek uitgestoken heeft, die pionierswerk verricht heeft en navolging gekregen heeft voor een ideaal dat de architecten en/of de architectuurkwaliteit en zelfs onze hele maatschappij ten goede komt. De laatste beloont een jong bureau dat vernieuwende architectuur weet te koppelen aan een degelijk management. 

 

Daarnaast zijn twee nieuwe categorieën in het leven geroepen. De categorie Groepswoningbouw bekroont projecten die op innovatieve wijze erin slagen om in één project meerdere woningen te combineren en daarbij een antwoord bieden op de vraag naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. De categorie Herbestemming bekroont een project dat op innovatieve wijze een nieuwe toekomst heeft gegeven aan een bestaand pand met respect voor de voorgeschiedenis van dit gebouw.

 

De winnaars op een rijtje

 

Groepswoningbouw

  • Winnaar: De Korenbloem in Kortrijk (Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten)
  • ​Eervolle vermelding: Korbeek Winners in Leuven (Carton123 architecten)

De Korenbloem biedt nieuwe cohousingmodellen voor jongeren met vroeg beginnende dementie en ouderen met een beroerte-gerelateerde handicap en somatische symptoomstoornis, en combineert dit met een gedeelde sociale infrastructuur en ruimtes die open gesteld kunnen worden voor de buurt. De ontwerpers benaderden deze zorgvoorziening in de eerste plaats als een ‘woon’-project, waarbij de behoeftes van de bewoner centraal staan en het contact met de maatschappij behouden blijft.

De Korenbloem - Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten - ©Stijn Bollaert

Herbestemming

  • Winnaar: Straf! School met lef (a2o i.s.m. aac architecture)
  • ​Eervolle vermelding: Het Predikheren in Mechelen (Korteknie Stuhlmacher architecten i.s.m. Callebaut Architecten en Bureau Bouwtechniek)

Het vestiairegebouw van de voormalige mijnsite in Beringen kreeg een tweede leven als kleuter- en basisschool. In het ontwerp is uitgegaan van een maximale expressie van het bestaande gebouw. Ruimtelijk en fysiek worden er verbindingen gemaakt binnen de bestaande structuur. Er wordt een intelligent groeiscenario voorgesteld voor zowel de school als de buitenaanleg. De renovatie dient met gepaste eenvoud het pedagogische project.

Straf! school met lef - a2o - ©Stijn Bollaert

Rookie of the Year

  • Winnaar: Laura Muyldermans
  • ​Eervolle vermelding: TOOP architectuur

In haar praktijk werkt de Brusselse architect Laura Muyldermans hoofdzakelijk vanuit conversaties en uitwisselingen met diverse gespreksgenoten. Ze verbreden een blik, bepalen nieuwe keuzes en creëren mogelijkheden. Dit vertaalt zich in uiteenlopende interventies of gebouwen die de gebruikelijke ervaring van wat voorhanden is op een eenvoudige wijze aanscherpen of bevragen.

Portret Laura Muyldermans - ©Olmo Peeters

Pioneer Award

Voor de Pioneer Award kon men zich niet kandidaat stellen. De jury duidde RE-ST aan als laureaat, omwille van hun kritische inzichten en visies op de bebouwde en open ruimte die ons nog rest.

Het meest duurzame gebouw is dat gebouw dat niet gebouwd moet worden. Dat is het uitgangspunt van dit architectuur- en onderzoeksatelier. Door uit te gaan van de maximale ruimtelijke opportuniteiten van het bestaande patrimonium vindt RE-ST antwoorden op ruimtelijke vragen zonder nieuwe ruimte in te nemen.

©RE-ST

Product Innovation Award

Winnaar: Zero Energy Pool van Leisure Pools, een systeem waarbij het zwembadwater als thermische buffer fungeert bij overcapaciteit van de zonnepanelen

Jury

De jury van de Belgian Building Awards bestond dit jaar uit zes architecten en journalisten: Hannes Pieters (Agentschap Onroerend Erfgoed), Kaat Smets (Department Omgeving), Rita Agneessens (Linklab), Thibaut Rome (Label Architecture), Fabien Dautrebande (oPla Architecture) en Rik Neven (Palindroom).