Nieuws

Inspiratieboek over toekomstbestendige stedenbouw

17 juni 2022

Op 11 juni verscheen in De Standaard een boeiend artikel over de toekomst van stedenbouw: ‘Door anders te wonen kunnen we de toekomst veranderen’. Journaliste Ine Renson trok naar de Lakense Tivoli-wijk, die in 2020 erkend werd als ‘duurzaamste wijk ter wereld’ door BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het artikel kwam er naar aanleiding van het boek ‘Stedenbouw kan ook zo’.

Architectuur met impact

 

De reportage maakt duidelijk welke positieve impact de manier waarop we wonen en bouwen kan hebben op grote uitdagingen als de klimaatverandering, armoede, gezinsverdunning, vergrijzing, … en welke cruciale rol architecten spelen in de transitie. Het verhaal van de ecowijk Tivoli draait niet enkel om passieve en nulenergiewoningen, groene gevels en dakmoestuinen, maar ook om sociale en culturele diversiteit. Zo bestaat dertig procent van de units uit sociale woningen, en werd voor de rest door opdrachtgever Citydev een regeling getroffen om de woningen betaalbaar te houden. De wijk steunt op de principes van de 15-minutenstad: de essentiële functies zoals winkels, scholen, kantoren, gezondheidszorg, … zijn op 15 minuten wandelen of fietsen.

 

Tivoli Green City is een van de inspirerende voorbeeldprojecten in het boek ‘Stedenbouw kan ook zo’. Auteurs Eva Heuts, expert duurzame stedenbouw bij Vibe, en Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu bundelen daarin ideeën en concrete projecten die tonen hoe we onze steden en dorpen anders kunnen inrichten. Warm aanbevolen!