Innovatie

Unilin Insulation: 100% ambitie voor 0% uitstoot

Unilin Insulation • 23 juni 2022

Vandaag maakt Unilin Insulation topproducten die garant staan voor een comfortabele leef-, woon- en werkomgeving. Daarnaast zorgen onze isolatieplaten en -panelen voor een stevige daling van het energieverbruik en de daarbij gepaard gaande CO2 -uitstoot. Mooi, maar met onze One Home-strategie waarin we al onze duurzaamheidsdoelstellingen en inspanningen hebben vastgelegd, gaan we vandaag voor meer. Of voor minder, want -als het over broeikasgasemissies gaat- willen we een nul op ons rapport.

Daarom worden al onze vestigingen -door onder andere de eigen productie van hernieuwbare energie fors op te voeren- tegen 2030 CO2 -neutraal. Met als einddoel: klimaatneutrale producten, van a tot z, door circulair te werken en de afvalberg te verkleinen.

 

Duurzaam van begin tot einde

We kijken hierbij verder dan enkel onze manier van produceren zelf. Met onze Life Cycle Assessment aanpak (LCA) nemen we de ganse levenscyclus van onze producten onder de duurzaamheidsloep om zo de totale milieubelasting van onze isolatiematerialen te kennen en te verkleinen. Dit gaat van grondstofwinning, energie, productie en transport tot het gebruik in gebouwen en uiteindelijk, afvalverwerking.

 

Wie trouwens op zoek is naar de milieu-impact van zijn of haar gebouwontwerp, kan hiervoor de handige TOTEM-tool raadplegen. Sinds dag één zijn we met al onze EPD’s hierop aanwezig. Hiermee kunt u de verschillende bouwelementen met verschillende isolatiematerialen mooi met elkaar vergelijken. TOTEM brengt overigens naast CO2 -emissies ook andere milieu-indicatoren in rekening. Zo wordt ‘burden shifting’ vermeden, waarbij door te focussen op slechts één milieu-indicator, de (negatieve) impact verlegd wordt naar andere indicatoren.

CIRCULAR FOAM: circulariteit op z’n best!

Een van de grootste struikelblokken richting nuluitstoot is vandaag het niet kunnen recycleren van PU. Daar brengen we nu, door deel te nemen aan het ambitieuze Europese CIRCULAR FOAM-project, verandering in. Met als doel: door chemische recyclage PU terug naar de oorspronkelijke bouwstenen te kunnen omzetten. Wat revolutionair is, want naast het verkleinen van de afvalberg en het verlagen van de verbrandingskosten, zal het CIRCULAR FOAM-project ervoor zorgen dat vanaf 2040 de Europese CO2 -uitstoot jaarlijks met 2,9 miljoen ton zal krimpen. Voor Unilin Insulation betekent dit project dat we tegen 2030 meer dan 70% van onze isolatieplaten kunnen recycleren en dat we met ‘oude, gerecycleerde’ grondstoffen nieuwe isolatieplaten kunnen maken. Waardoor klimaatneutraliteit weer een stap dichterbij komt.

 

Voor Unilin Insulation is het duidelijk: om duurzaam te zijn, moeten we de ganse productieketen aanpakken. Met die ambitie gaan we vandaag meer dan ooit aan de slag. Want ook hier geldt: geen woorden maar daden.