waterbewust bouwen

Gebruik de juiste overstromingskaarten

5 juli 2022

Architecten hebben nood aan officiële en makkelijk consulteerbare overstromingskaarten. Nu gebruikt de overheid nieuwe overstromingskaarten om adviezen te onderbouwen, maar die kaarten zijn nog niet bekrachtigd door de minister. Verwarring troef dus! NAV wil dat de nieuwe overstromingskaarten zo snel mogelijk officieel worden.

www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn

De overstromingen die vorige zomer delen van ons land teisterden, zijn nog lang niet vergeten. Om overstromingen van gebouwen te voorkomen, vormen eenduidige overstromingskaarten voor architecten een belangrijk hulpmiddel. Zo ontstaat er geen verwarring over het verlenen van vergunningen en kan de architect per project meteen de juiste maatregelen, bijv. voor overstromingsresistent bouwen, voorzien. Want steden en gemeentes gebruiken de nieuwe kaarten al voor hun adviesverlening.

 

Op waterinfo.be vind je de juiste kaarten

Het huidige decreet met vijf kaartensets werd recent gewijzigd. Er wordt nu gewerkt met gevaar- en risicokaarten. De nieuwe kaarten vind je als ‘Kaarten overstromingsrichtlijn’ op www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn. Helaas zijn ze nog niet beschikbaar op andere locaties zoals de Kaartencatalogus en de Watertoets van Waterinfo en Geopunt.be, de verzamelplaats van al het officiële kaartmateriaal voor de architect. NAV ijvert ervoor dat de nieuwe kaarten wettelijk bekrachtigd worden én dat je ze op de verschillende online platforms kan consulteren.

Nuttige links