Het beroep van de architect

Ben je als startende architect btw-plichtig?

9 augustus 2022

Wil je je eigen projecten realiseren en ga je van start als zelfstandige architect? Dan ben je btw-plichtig. Je moet dus btw aanrekenen aan klanten en die heffing doorstorten naar de overheid. Het btw-tarief op de erelonen van een architect bedraagt 21%.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Voor je je zelfstandige activiteiten als architect opstart, registreer je je zaak bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket. Zo krijg je een uniek ondernemingsnummer. Dat nummer laat je bij de btw-administratie activeren als btw-nummer.

 

Zodra je je eigen opdrachten start en dus prestaties factureert, moet je die onderwerpen aan btw. Je rekent op je ereloon als architect 21% btw. Per kwartaal of per maand doe je een aangifte van je btw. Je moet de btw-aangifte ten laatste indienen op de 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin je de prestaties verrichtte.

 

Bij de aangifte trek je de btw die je zelf betaalt (wanneer je investeringen doet voor je zaak of leveranciers betaalt voor hun diensten) af van de btw die je ontving van je klanten. Wat overblijft, stort je aan de dienst btw-ontvangsten met vermelding van een gestructureerde mededeling die gebaseerd is op je ondernemingsnummer. Je kan de mededeling zelf verkrijgen via deze link.

 

Uitzondering: wanneer reken je geen btw?

Als je als zelfstandig stagiair-architect enkel werk verricht in opdracht van je stagemeester, dan ben je niet btw-plichtig. Je kan dan zelf kiezen of je de btw wel of niet activeert. Een argument om toch te kiezen voor een regeling met btw, is dat je dan de btw van de onkosten die je maakt voor je zelfstandige activiteit als stagiair-architect kan recupereren. Zodra je eigen opdrachten aanneemt, ben je sowieso btw-plichtig.

 

Als je omzet als startende zelfstandige architect op jaarbasis lager is dan 25.000 euro, dan kan je kiezen voor een vrijstellingsregeling als kleine onderneming. Dan hoef je geen btw aan te rekenen aan je klanten, maar kan je ze dus ook niet recupereren.

By the way … btw verklaard!

Btw is de afkorting voor belasting over de toegevoegde waarde. Het is een verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Concreet betekent het dat je bij een aankoop van een product (of dienst) btw betaalt en dat de producent of leverancier die belasting dan aan de overheid stort. Zowat elke zelfstandige ondernemer is btw-plichtig.

Nuttige links
Afgestudeerdalsarchitect.be

Een overzicht van je rechten, plichten en mogelijkheden als afgestudeerd architect.