Nieuws

De bouwshift, hoe het wél moet

8 september 2022

Het aantal appartementen in Vlaanderen neemt toe. Dat moet om de bouwshift te realiseren, klonk het bij verschillende lokale bestuurders en ontwikkelaars in Pano (7 september). Hun stelling klopt an sich, maar vaak gaat verdichting niet gepaard met een doordachte visie. En dan dreigt 'verrommeling'. Daarom pleiten we voor een eenduidig ruimtelijk beleid en het beter benutten van de ontwerpkracht van architecten. De ruimtelijke parels hieronder bewijzen alvast dat het anders kan!

Molensite in Oudenburg - ampe.trybou architecten - Foto: Marc Sourbron

Herbestemming in Oudenburg (ampe.trybou architecten)

De verouderde en verkommerde Molensite in Oudenburg bleef jarenlang onaangeroerd. Tot WoonWel in 2010 de gronden en panden kocht. De sociale huisvestingsmaatschappij zag potentieel in de site. Een eerste fase, de nieuwbouw van vier sociale huurwoningen en vijf sociale huurappartementen, werd afgerond.


Meer info: “Verschillende typologieën bepalen het mooie eindresultaat”

Kinderdagverblijf De Zinnekes Brussel - OSK-AR architecten - Foto: Marc Sourbron

Optopping in Laken (OSK-AR architecten)

Een kinderdagverblijf boven op een basisschool, inclusief een buitenschoolse opvang en een ontmoetings- en ontspanningsruimte voor ouders. Dat is kort samengevat de samenstelling van campus De Haven in de Molenbeekstraat in Laken. Het meest in het oog springend langs de buitenkant is zonder twijfel het volume boven op het dak, waar sinds 2014 kinderdagverblijf De Zinnekes vertoeft.


Meer info: 'De Brusselse kinderen hebben dergelijke projecten nodig'

Groen Steenbrugge - Architecten Groep III - Foto: Marc Sourbron

Inbreidingsproject in Brugge (Architecten Groep III)

Het gemengd woonproject Groen Steenbrugge is een levendige plek waar wonen, werken en studeren hand in hand gaan. De site op de Brugse buitenrand, langs het kanaal Gent-Brugge, oogt indrukwekkend en profileert zich als een knap staaltje ruimtelijke rendement.


Meer info: “Schoolvoorbeeld van een inbreidingsproject”