Nieuws

Stad Brussel zet in op een gendergevoelige aanpak van stadsontwikkeling

9 september 2022

De stad is van en voor iedereen, maar bij de invulling van de publieke ruimte domineert nog steeds het mannelijke perspectief. Daarom voelen meisjes, vrouwen en personen die niet beantwoorden aan de klassieke cisgender normen zich soms niet welkom of onveilig in de stad. Stad Brussel wil hier graag verandering in brengen en steunt daarom zes concrete projecten die inzetten op gender en stedenbouw.

Stedenbouw en architectuur zijn historisch, en vandaag nog steeds, overwegend mannelijke domeinen. Dat zorgt ervoor dat de stad en publieke ruimte vooral gekleurd worden door de mannelijke blik. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen en meisjes zich daarom niet altijd veilig voelen in de publieke ruimte, zich daarom anders bewegen door de stad, en de stad niet ten volle kunnen benutten.

 

Stad Brussel wil hier verandering in brengen en lanceerde begin mei 2022 een open projectoproep gericht op initiatieven die een gendergevoelige aanpak van stadsontwikkeling naar voren brengen. Negentien organisaties dienden een voorstel in. Zes projecten werden geselecteerd. Meer info over het project en een overzicht van de zes laureaten vind je hier.