Nieuws

Bespaar tijd en vermijd administratieve rompslomp met het vastgoedinformatieplatform

16 september 2022

Momenteel gaat de (ver)koop van vastgoed gepaard met heel wat opzoekwerk voor notarissen, vastgoedmakelaars en lokale besturen. Het vastgoedinformatieplatform (VIP), een initiatief van Digitaal Vlaanderen, wil hier verandering in brengen: één centrale databank zal alle noodzakelijke inlichtingen bundelen. In oktober start een pilootproject in een 30-tal gemeenten. Netwerk Architecten Vlaanderen zette bij dit project ook de noden van architecten op de agenda. Dankzij die inspanningen zullen architecten in de toekomst het VIP kunnen gebruiken.

Een gemeenschappelijk platform waarop notarissen, vastgoedmakelaars, lokale besturen, architecten en burgers alle informatie vinden die ze nodig hebben over panden en gronden in een gemeente of stad? Het klinkt je wellicht als muziek in de oren. En er is goed nieuws, want het vastgoedinformatieplatform (VIP) is in volle ontwikkeling. Dit najaar gaan een dertigtal pilootgemeenten al aan de slag met het platform voor vastgoedmakelaars en notarissen voor de aanvragen in hun gemeente.

Bundelen van alle inlichtingen

Doel is om alle inlichtingen op het vlak van onroerend goed, zoals overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, grond- en pandenbeleid, onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden en gemeentelijke heffingen, te bundelen. Dat bespaart iedereen tijd én middelen. Dezelfde info wordt dan niet langer door verschillende partijen opgevraagd, maar er is een eenmalige, efficiënte bevraging. Het VIP bundelt de correcte info en kan ze vrij vlug doorgeven.

Enorme meerwaarde voor architecten

Omdat NAV meteen besefte dat het VIP ook voor architecten een enorme meerwaarde zou hebben, investeerden we in een haalbaarheidsstudie die de aansluiting voor architecten onderzocht. Die studie, die afgerond was in juli 2022, concludeerde dat er een match is tussen de informatienoden van architecten en die van notarissen, vastgoedmakers, lokale besturen en burgers. Zo was er een overlap van 76% en een bijkomende informatienood van ongeveer 24% voor architecten.

 

Dankzij de inspanningen van NAV kwam er een principieel akkoord: architecten kunnen in de toekomst gebruikmaken van het VIP. Momenteel loopt het onderzoek naar de wettelijke basis om dit concreet te realiseren. In januari 2024 zou het plaatje helemaal rond moeten zijn. Dan kunnen de aanvragen in alle gemeenten gebeuren via het VIP en zou het platform beschikbaar zijn voor architecten, andere professionele aanvragers, overheidsinstanties en burgers.

Oplossingen zoeken voor specifieke informatienoden

Daarnaast wil NAV een antwoord bieden op de specifieke informatienoden van architecten. Want naast de overlap van 76% blijft er nog zo’n 24% onbeantwoord door het VIP. In het najaar 2022 start Digitaal Vlaanderen een thematische werkgroep die dat aspect in detail bekijkt. NAV zal deel uitmaken van de werkgroep en wil zo samen concrete oplossingen uitwerken.