Nieuws

Vlaamse overheid moet meer inzetten op energiebesparing

23 september 2022

Met het oog op de septemberverklaring pleit NAV samen met Bond Beter Leefmilieu en 5 andere organisaties in een open brief aan de Vlaamse regering voor extra inspanningen om energie te besparen. Voor de architectensector zijn vooral de oplaprenovaties een doorn in het oog. “De renovatieverplichting naar niveau D is niet ambitieus genoeg”, benadrukt Steven Lannoo, directeur van NAV.

De energieprijzen swingen de pan uit. De hoge energiekosten brengen steeds meer mensen en bedrijven in financiële problemen. Met een voorstel van negen maatregelen sporen BBL, Dialoog, Energy Saving Pioneers, Flux50, Greenpeace, ODE Vlaanderen en NAV de Vlaamse overheid aan tot actie. We zetten de concrete voorstellen om energie te besparen op een rij:

 

Op korte termijn:

  1. Zet de thermostaat in publieke gebouwen op 19°C.
  2. Schakel straat-, gebouwen en reclameverlichting ’s nachts uit.
  3. Creëer een campagne rond het energie-efficiënt afstellen van verwarmingssystemen. Stimuleer mensen zo om hun verwarmingssysteem af te stellen met behulp van een professional, en maak een online handleiding waarmee de burger zelf aan de slag kan gaan.
  4. Toon mensen actief de weg naar professionele begeleiding (energiedeskundigen, architecten, …) zodat ze de juiste keuzes maken om energie te besparen en de juiste stappen ondernemen bij renovaties.

 

Op lange termijn:

  1. Zet bij kwetsbare huishoudens in op voorfinanciering van renovaties.
  2. Ga voor een ambitieuze renovatieplicht (naar EPC-label A) i.p.v. oplaprenovaties.
  3. Vergroen de warmtevraag. Laat gas links liggen en kies voor warmtepompen en het benutten van restwarmte via warmtenetten.
  4. Investeer in en promoot opleidingen in de bouwsector. Ondersteun de transitie naar een toekomstgerichte bouw- en technieksector door opleidingscentra voor warmtepompinstallateurs te creëren en in te zetten op duurzame bouwmaterialen.
  5. VerLED openbare gebouwen. Bij de straatlampen is de transitie naar LED volop aan de gang. Stel een gelijkaardige doelstelling voor de verlichting van openbare gebouwen.

Geen oplaprenovaties en onnodige kosten meer

Ook de bouwsector kreunt. De stijgende energieprijzen en de lange levertermijnen voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, … stellen architecten voor nieuwe uitdagingen. Tegelijk is de rol van de architect in de zoektocht naar betaalbare oplossingen voor het energievraagstuk belangrijker dan ooit.  

 

Architecte Melanie Vercruysse, energie-expert van NAV: “Omdat architecten een (ver)bouwproject op de lange termijn & in z’n totaliteit bekijken, zijn ze de beste raadgevers om (ver)bouwers te helpen om de beste keuzes op maat van hun wensen en noden te maken. Architecten weten als geen ander wat de juiste volgorde is bij de uit te voeren werken, welke kost er aan elke stap vasthangt en welke premies er beschikbaar zijn. Werken met een architect loont daarom op de lange termijn: het is een manier om geld – en energie – te besparen.”

 

“Het duidelijkste voorbeeld om dat te illustreren is dat van de renovatie. Omdat een architect een renovatiemasterplan uitwerkt en de werken gefaseerd aanpakt, ziet die meteen waar ingrepen elkaar raken en hoe de puzzel het best in elkaar past. Zo vermijdt de opdrachtgever onnodige kosten en lock-ins, bijv. situaties waarbij de oversteek van een nieuwe dak geen rekening houdt met de isolatie die op termijn op de muren wordt aangebracht.”

 

De oplossingsgerichte aanpak en de ruime visie van de architect – die niet enkel energie, maar het totaalplaatje van een bouwproject bekijkt - zijn dus meer dan ooit belangrijk om (ver)bouwen in de energiecrisis zo duurzaam en rendabel mogelijk aan te pakken.

Pleidooi voor een ambitieuzer renovatiebeleid

Vanaf 1 januari 2023 geldt in Vlaanderen de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen: alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop. Maar NAV gelooft dat een ambitieuzer renovatiebeleid op een langere termijn een must is om (ver)bouwen in energiecrisis betaalbaar en uitvoerbaar te houden en de doelstellingen van 2050 te halen.

 

Steven Lannoo, directeur van NAV: “We pleiten er als architectenvereniging voor dat er een hogere eis, naar niveau A, wordt opgelegd maar dan met een langere termijn, desnoods 15 jaar. Als de renovatiedoelen niet verregaand genoeg zijn van bij de start, zullen we blijven tijd én geld verliezen met inefficiënte renovaties. Bovendien leggen die geïsoleerde, inefficiënte renovaties de bouwsector extra druk op en kosten ze op termijn meer voor opdrachtgevers.