Nieuws

Bereid je voor op controles van de verzekeringsplicht

17 oktober 2022

Netwerk Architecten Vlaanderen verneemt dat de FOD Economie controles uitvoert bij architecten om inbreuken op de wetten Peeters op te sporen. De ambtenaren controleren enerzijds of de aansprakelijkheidsverzekeringen van architecten in orde zijn en anderzijds of ze de controleverplichting op de verzekeringsplicht van de aannemers correct uitvoeren. Bereid je dus voor! Check je polis BA beroepsaansprakelijkheid en tienjarige aansprakelijkheid met de verzekeraar en leg per actieve werf een dossier klaar met de verplichte verzekeringsattesten van de aannemers.

Foto Klaas Verdru

Sinds het ministerieel besluit van 19 augustus 2021 zijn er ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie bevoegd om inbreuken op de wetten Peeters op te sporen en vast te stellen. Nu vernemen we dat dit besluit geen dode letter blijft: architecten krijgen effectief controleurs over de vloer.  

 

Daarom benadrukken we dat architecten de verplichtingen op het vlak van verzekeringen het best nauwgezet opvolgen. Zowel de eigen verzekeringsplicht als de controleplicht van de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid bij aannemers zijn het onderwerp van de controle. Ambtenaren komen langs om alle nodige documenten door te nemen en mogen bij die opsporing bijstand vragen van politionele diensten. Inbreuken worden vastgesteld met een proces-verbaal. De controles nemen 1 à 2 uur in beslag. Wie niet in orde is, riskeert een bevel tot stopzetting en een boete. 

Checklist om optimaal voorbereid te zijn bij controle van verzekeringsplicht: 

  1. Neem contact op met je verzekeraar en ga na of je zeker niet onderverzekerd bent. 
  2. Leg een kopie klaar van je volledige verzekeringspolis BA Beroepsaansprakelijkheid en tienjarige aansprakelijkheid. 
  3. Bereid een overzicht voor van je actieve werven in 2022. 
  4. Maak per (actieve) werf een dossier met de verzekeringsattesten (10-jarige aansprakelijkheid) van de aannemers.  
  5. Ondervind je toch problemen met de controle? Stuur een bericht naar info@nav.be. Wij doen er alles aan om je verder te helpen.