Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

ruimtelijkeordening.be • 10 oktober 2016

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016. Hierdoor veranderen de vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening.

U vindt de wijzigingen hier terug met het vrijstellingsbesluit en het meldingsbesluit (in rode tekst).

 

Wat dit betekent voor werken aan en rond de woning kan u lezen in de geactualiseerde brochure stedenbouwkundige vergunning, meldingen en vrijstellingen.

 

Artikel 7.5 van het vrijstellingenbesluit treedt nog niet in werking. Deze wijziging hangt samen met een wijziging aan de VCRO via het decreet toeristisch logies. In afspraak met het Agentschap Toerisme Vlaanderen zal de inwerkingtreding van deze bepaling worden geregeld in het uitvoeringsbesluit