Nieuws

Stemming over regelgeving bouwshift is uitgesteld

1 december 2022

De regelgeving rond de bouwshift laat nog op zich wachten. De stemming over het Instrumentendecreet en het Woonreservedecreet in het Vlaams parlement werd gisteren uitgesteld. Eerst wordt er advies gevraagd aan de Raad van State.

Foto: ID, Illias Teirlinck

NAV schreef samen met Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning een open brief waarin we de Vlaamse regering vroegen om een tandje bij te steken om de bouwshift werkelijk te realiseren. Met de stemming van het Instrumentendecreet en het Woonreservedecreet die op 30 november 2022 op de planning stond, vreesden we dat de sluipmoord op onze open ruimte  zou doorgaan, en dat de factuur gewoon voor ons uit werd geschoven. 

 

Advies gevraagd aan Raad Van State

 

De stemming over de regelgeving van de bouwshift in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement ging gisteren niet door. Ruim een derde van de Vlaamse parlementsleden steunde de vraag om eerst advies te vragen aan de Raad van State. Het ontwerp van de regelgeving is de afgelopen tijd door het parlement sterk geamendeerd, en daarom zijn volledige stukken van het decreet nooit voorgelegd aan de Raad van State. Die teksten worden nu dus eerst voorgelegd aan de Raad van State. NAV houdt je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.