Nieuws

Nieuw e-Procurement-platform op 4 september gelanceerd

Eline Debast, juridisch adviseur NAV • 5 september 2023

Sinds 4 september 2023 kun je terecht op een nieuw e-Procurement-platform. Dit platform moet overheidsopdrachten in België efficiënter, transparanter en toegankelijker maken. Het voldoet ook aan de huidige Europese eisen. Wat verandert er concreet voor jouw architectenkantoor?

Foto: Unsplash

Waarom een nieuw platform?

Vanaf dit jaar verplicht de Europese Commissie het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen: 'eForms'. De Belgische overheid vervangt daarom de huidige toepassingen van e-Procurement (e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue) door één geïntegreerd platform.

 

Het nieuwe e-Procurement-platform komt ook met enkele extra functionaliteiten om gebruikers beter te ondersteunen (zie kader onderaan).

 

Oorspronkelijk stond de lancering gepland op 2 mei 2023, maar de lancering werd uitgesteld naar begin september 2023.

 

Jouw ondernemingsaccount?

Het nieuwe platform betekent voor je onderneming een nieuwe start. Ondernemingsaccounts worden niet gemigreerd omdat de datakwaliteit van het geheel van deze accounts onvoldoende is. Je zal wel gemakkelijk een nieuw account kunnen aanmaken. Doe dit dus zeker en ga ook meteen aan de slag met je visitekaart en je zoekprofielen. Je vergroot hiermee de zichtbaarheid van je onderneming voor de overheid en zorgt er tegelijkertijd voor dat je steeds alle voor jou interessante overheidsopdrachten in je mailbox ontvangt.

 

Even op twee platformen werken

Op het nieuwe platform vind je meteen alle nieuwe aankondigingen terug. Het is wel mogelijk dat er voor lopende dossiers nog rechtzettingen of stopzettingen worden gepubliceerd via het oude platform. Ook het indienen via e-Tendering kan nog steeds op het oude platform voor dossiers die voor begin september 2023 werden gepubliceerd. Je zal dus even op twee platformen aanwezig moeten zijn. Door de verplichting om nieuwe aankondigingen enkel op het nieuwe platform te lanceren, hoopt de overheid deze periode wel zo kort mogelijk te houden.

 

Hoe ondersteunt de FOD BOSA jou bij de overgang?

Om je zoveel mogelijk te begeleiden bij de overgang naar het nieuwe platform, heeft de FOD BOSA een helpcentrum ingericht. Alle handelingen die je in het platform kan uitvoeren worden er van A tot Z toegelicht. Je vindt er ook alle info over het aanmaken van je account, zoeken van overheidsopdrachten, indienen van je offerte, … 

 

Heb je een vraag over het huidige of nieuwe e-Procurement-platform? Stuur dan een mail naar de helpdesk van e-Procurement.

 

De FOD BOSA communiceert ook regelmatig over nieuwe ontwikkelingen. Check dus zeker haar website.

Functionaliteiten

Deze functionaliteiten zijn vanaf begin september beschikbaar:

 • Publicaties (met de nieuwe eForms)
 • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen
 • Uitnodigen tot deelneming
 • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes
 • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming
 • Forum
 • Contractbeheer
 • Catalogi
 • Aanvragen
 •  (Opvolging van) bestelbonnen
 • Gebruikers -en organisatiebeheer
 • API

 

Deze functionaliteiten zullen na begin september nog verder ontwikkeld worden:

 • Een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA
 • Pitches: organiseren van online meetings met ondernemingen (na go-live)
 • Challenges & Solutions: op een snelle manier kenbaar maken van problemen waarvoor een innovatieve oplossing wordt gezocht alsook het kenbaar maken van bestaande innovatieve oplossingen

 

Bijkomende functionaliteiten

De overheid sleutelt ook aan enkele bijkomende functionaliteiten. Het doel is om het aankoopproces verder te ondersteunen. Hieronder een overzicht van de beoogde functionaliteiten:

 • Vloeiboek digitaliseren
 • Begeleiden van actoren
 • Templates
 • Clausulebibliotheek
 • (Semi)automatisch evalueren