Nieuws

Oproep: Architectuurprijs Leuven 2023

3 februari 2023

Leuven vernieuwt, verandert. De stad ‘leeft’. Het is dan ook een boeiende uitdaging ervoor te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit blijft toenemen. Kwaliteitsvolle architectuur speelt hierin een cruciale rol en verdient onder de aandacht te worden gebracht. Daarom bekroont de stad Leuven vierjaarlijks de meest recente architecturale parels op haar grondgebied met de Architectuurprijs Leuven.

Foto: Stad en Architectuur

Stad en Architectuur organiseert deze architectuurprijs sinds 1998 in opdracht van de stad en roept nu architecten en bouwheren op om hun projecten in te dienen! Een commissie van deskundigen selecteert hieruit de meest opmerkelijke projecten en stelt die in het najaar voor in een tentoonstelling en een publicatie. Naast een vakjury die vijf finalisten zal aanduiden en de uiteindelijke winnaar, kan ook het publiek zich uitspreken over de projecten. Tijdens een geëngageerd einddebat waarop de vijf finalisten worden gepresenteerd en verdedigd door leerlingen van Leuvense scholen, duidt ook het aanwezige publiek zijn favoriet aan.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Projecten gerealiseerd op het grondgebied Leuven (pc 3000, 3001, 3010, 3012 en 3018).
  • Oplevering tussen 15 februari 2019 en 15 februari 2023.
  • Disciplines: architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, zowel nieuwbouw als renovatie. Alle functies komen in aanmerking. Zuivere interieurprojecten worden niet in aanmerking genomen.
  • Projecten kunnen worden ingezonden door de ontwerper, of door de initiatiefnemer (eigenaar, projectontwikkelaar, overheidsinstelling, …). Eenzelfde persoon kan meerdere projecten indienen.

 

Selectie

Alle ingediende projecten worden voorgelegd aan de redactieraad en de vakjury die gezamenlijk de meest interessante en representatieve projecten weerhouden. Deze projecten worden opgenomen in een tentoonstelling en de publicatie. Ook duidt de vakjury vijf finalisten en de winnaar van de vakjury aan. 

 

Prijs

In een einddebat presenteren leerlingen van Leuvense scholen de vijf finalisten aan het publiek dat dan een stem kan uitbrengen op zijn favoriet. Ook de vakjury maakt haar gekozen winnaar bekend. Aan beide prijzen is geen prijzengeld verbonden.