vergunningsaanvraag

Extra retributies bij omgevingsdossiers in Edegem zijn een doorn in het oog van architecten

6 maart 2023

De gemeente Edegem vraagt vanaf begin dit jaar een retributie van 150 euro wanneer je een aanvulling indient op een onvolledig of onontvankelijk dossier voor een omgevingsvergunning. Wil je vooraf een overleg over je dossier? Dan betaal je 300 euro. Géén goed idee, benadrukt NAV. Wij ijveren net voor een vlotter vergunningstraject en een betere verstandhouding tussen architecten en de vergunningverlenende overheid.

Edegem

Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2022 keurde de gemeente Edegem de heffing van retributies op de afgifte van administratieve stukken in de sector ruimtelijke ordening en milieu goed. De motivatie hiervoor? De gemeente wil de interne kosten bij deze vaak tijdrovende procedures beter kunnen dekken. Ook in andere gemeentes en steden en bij de provincies zijn retributies schering en inslag. En de tarieven kunnen intussen behoorlijk oplopen.

 

Willekeur werkt misbruik in de hand

We stellen vast dat gemeentes, steden of provincies een retributie vragen bij de aanvraag van omgevingsvergunningsdossiers. We vinden de willekeur en hoe de retributie als een menukaart met verschillende ­–­ niet vrij te kiezen – opties werkt, helemaal verkeerd. Zo stelt het gemeentebestuur van Edegem dat dossieraanvullingen omdat het dossier onvolledig of onontvankelijk was, telkens 150 euro kosten. Maar de gemeente beslist zélf wanneer er dossieraanvullingen nodig zijn en soms is dat voor niet essentiële maar eerder banale zaken. En aangezien de overbevraagde en onderbezette vergunningverlenende dienst er alle baat bij heeft om dossiers onvolledig te verklaren, omdat die zo tijd én nu ook geld wint, kan dit misbruik in de hand werken.

 

Want wat houdt een volledig, ontvankelijk aanvraagdossier eigenlijk concreet in? Er is behoorlijk wat ruimte voor interpretatie op dat vlak. De gemeente verwijst naar de voorschriften in de normenboeken, maar die normen zijn voor interpretatie vatbaar. Naast de grafische elementen die in de normenboeken staan, zijn er nog diverse documenten die je moet toevoegen bij een aanvraag en die niet vermeld worden in de normenboeken.

 

In de praktijk valt het bijvoorbeeld voor dat dossiers voor één bepaald aspect onvolledig en onontvankelijk verklaard worden en na een eerste aanvulling voor een ander, niet eerder aangegeven, aspect opnieuw afgekeurd worden. Zo loopt de rekening snel op!

 

Betalend overleg fnuikt dialoog en vlotte samenwerking

Wat nog meer tegen de borst stuit, is dat de gemeente Edegem ook een retributie van 300 euro heft wanneer je een overleg aanvraagt met het bouwcollege, voor je een dossier indient. Die heffing gaat in tegen alle initiatieven die wij de afgelopen jaren ondernamen om een beter begrip en een gestroomlijnde werking tussen de vergunningverlenende overheid en architecten te bewerkstelligen. Als we willen samenwerken aan een vlotter vergunningstraject, dan is het net cruciaal om de dialoog tussen beide partijen te bevorderen. (Serieuze) financiële drempels bij een overleg steken dan stokken in de wielen.

Op de hoogte van onfaire meerkosten bij omgevingsdossiers?

Breng ons op de hoogte via info@nav.be. Wij kaarten dit aan bij de lokale diensten, en indien nodig bij de pers.