Nieuws

Van Peteghem wijzigt btw-tarieven in de bouw, maar hoognodige vereenvoudiging blijft uit

7 maart 2023

Minister Van Peteghem sleutelt aan de btw-tarieven in de bouw, maar de fiscale koterijen blijven voorlopig overeind. Daarom ijvert NAV voor een fundamentele hervorming. Het aantal regelingen en kronkels moet drastisch ingeperkt worden, en dienstverleners moeten een gelijkwaardige behandeling krijgen.

Op 1 maart heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn plan voorgesteld voor een grootschalige belastinghervorming in België. De impact op de bouwsector is aanzienlijk. Zo wil hij de btw op renovatiewerken optrekken van 6% naar 9%. Het lagere btw-tarief voor sloop en heropbouw, oorspronkelijk een “tijdelijke” maatregel, zou permanent worden. De keerzijde is dat ook dit tarief stijgt van 6% naar 9%.

 

Zo hertekent de minister het btw-landschap in de bouw, maar de kern van het probleem pakt hij niet aan. De regelgeving in ons land blijft complex, inefficiënt en onrechtvaardig. Bouwprofessionals klagen hier al jaren over.

 

Hoog tijd dus om de échte problemen op te lossen, in plaats van eindeloos te schuiven met percentages en termijnen. We zetten onze speerpunten nog eens op een rij.

 

 • Verlaagd tarief voor sloop en herbouw is een goede zaak
  De meeste renovaties bevinden zich in een grijze zone. Architecten en hun klanten willen behouden wat goed is aan een pand en vervangen wat niet meer functioneert. Slechts in een minderheid van de gevallen dringt een volledige sloop zich op. De afweging tussen wat er gesloopt en wat er behouden moet worden gebeurt het best op  basis van technische en ecologische argumenten, niet op basis van fiscale overwegingen. Een permanent verlaagd tarief voor sloop en herbouw is daarom een stap in de goede richting ...
 • Ga voor een minder complexe btw-regeling
  Alleen is het niet genoeg. De btw-regelgeving in de bouw bevat te veel kronkels. Zo zijn er drie verschillende regelingen voor het verlaagd tarief. Die regelingen overlappen gedeeltelijk, maar hebben ook allemaal verschillende randvoorwaarden waardoor grijze zones ontstaan. En wil je alle voorwaarden kennen? Dan moet je grasduinen in parlementaire vragen, FAQ’s, omzendbrieven, rulings … Een grote schoonmaak dringt zich op.
 • Discrimineer diensten niet langer
  Tot slot blijft het absurd dat de voordelige btw-tarieven enkel van toepassing zijn op werken, niet op diensten. Voor alle erelonen van architecten, EPB-verslaggevers en veiligheidscoördinatoren geldt het tarief van 21%. Mede door het hogere btw-tarief worden dienstverleners regelmatig geweerd door minder kapitaalkrachtige opdrachtgevers. Net terwijl dienstverlening voor deze groep van groot belang is.

Kortom: keep it fair & simple

Of het verlaagde tarief nu 6% of 9% bedraagt is een politieke keuze. Als bouwprofessionals blijven we bij de minister wel ijveren voor:

 • Een vereenvoudiging met slechts één regeling voor het verlaagd btw-tarief in de bouw, dat zowel op renovatie als op sloop-herbouw van toepassing is.
 • De toepassing van het verlaagde tarief voor zowel diensten als werken, waardoor ook erelonen van architecten eronder vallen.