belangenbehartiging

NAV in overleg met kabinet van Van Peteghem over bouwfiscaliteit

25 april 2023

Op 25 april 2023 had Netwerk Architecten Vlaanderen een overleg met het kabinet van minister Van Peteghem over de bouwfiscaliteit. Tijdens dit gesprek hebben we onze visie op de voorgestelde hertekening van het btw-landschap in de bouw toegelicht. Steven Lannoo, directeur NAV: “We vragen een grondige hervorming van de bouw-btw. Of het verlaagde btw-tarief in de bouw nu 9% of 6% is, is een politieke keuze. Maar de regeling moet eenvoudiger én diensten mogen niet gediscrimineerd worden ten opzichte van werken.”

De voorgestelde vereenvoudiging naar één regeling voor het verlaagd btw-tarief in de bouw, dat zowel bij renovatie als bij sloop-herbouw geldt, is een goeie zaak. Zo hoef je bij de afweging tussen afbreken of renoveren niet langer rekening te houden met fiscale motieven, maar kan je gewoonweg kiezen voor de beste oplossing op technisch en ecologisch vlak.

 

Daarnaast pleit NAV voor een minder complexe, eenduidige regelgeving. Nu zijn er drie verschillende regelingen voor het verlaagd tarief. Die overlappen gedeeltelijk, en hebben bovendien verschillende randvoorwaarden waardoor er grijze zones ontstaan. Weg met die koterij!

 

And last but not least: in het huidige voorstel van de minister blijven de diensten van architecten onder de 21% vallen. En dat is niet logisch. Waarom zijn de voordelige btw-tarieven enkel van toepassing op werken en niet op diensten? Minder kapitaalkrachtige opdrachtgevers gaan onder meer door die regeling géén beroep doen op architecten, EPB-verslaggevers en veiligheidscoördinatoren, terwijl hun dienstverlening net voor die groep van groot belang is. Daarom drongen we er bij de minister op aan om het verlaagde tarief ook op diensten toe te passen.

 

Na het overleg heeft NAV dit voorstel voor een vereenvoudigde btw-regeling in de bouw concreet uitgewerkt voor het kabinet. We kijken nu uit naar wat de fiscale hervorming zal brengen.