architect in de praktijk

Diagnosetool - Checklist Bestaande toestand

17 oktober 2016

Binnen RenoFase werd een DiagnoseTool uitgewerkt, in de vorm van Checklists, om ontwerpers, aannemers, experten, … bij te staan bij de analyse van de bestaande toestand van een te renoveren gebouw. Hierbij wordt aan de hand van doelgerichte vragen gefocust op de bouwtechnische aspecten (schade, aandachtspunten, …) en de bouwfysische randvoorwaarden (oa. energiekarakteristieken). De voornaamste bedoeling van de tool is een systematisch en gestructureerd overzicht van het gebouw te verkrijgen, om zo de renovatie-mogelijkheden hierop te baseren.

Deze Checklists zijn een hulpmiddel, en vervangen geenszins de expertise van gespecialiseerde bouwprofessionals. Ook is in een aantal gevallen diepgaander onderzoek noodzakelijk.

 

Het instrument is in die zin vooral een leidraad om mogelijke risico’s, gevaren, schade te identificeren, vooraleer aan een renovatie-plan wordt begonnen.

 

De publiek beschikbare Diagnosetool bestaat uit een aantal afdrukbare checklists en bijhorende toelichting.

 

U kunt deze Checklist Bestaande Toestand bekomen via deze link.