Nieuws

Bijna kwart meer vrouwen in de bouw op vijf jaar tijd

5 juni 2023

Op vijf jaar tijd is het aantal vrouwelijke werknemers in de bouw- en installatiesector met 23,6% toegenomen, zo blijkt uit een analyse van bouwfederatie Embuild op basis van RSZ-gegevens. De toename is wel sterker bij de vrouwelijke bedienden dan bij de vrouwelijke arbeiders. Het aandeel van vrouwelijke arbeiders in de bouw blijft zeer beperkt (1,2%).

Tussen 2017 en 2022 nam het aantal vrouwelijke bedienden met 23,9% toe en het aantal vrouwelijke arbeiders met 20,8%, goed voor een totale toename met 23,6%. 9,9% van alle werknemers in de bouw en installatie was in 2022 een vrouw. In 2017 bedroeg dat aandeel nog maar 8,4%. Daarmee is de bouw de op één na sterkste stijger qua vervrouwelijking, alleen in de landbouw was de toename van het aantal vrouwen nog groter (35,7%).

 

Opvallend: bij de bedienden in de bouw- en installatiesector is meer dan één derde een vrouw, 36,3% om exact te zijn. Daartoe behoren administratieve, technische en juridische functies, maar ook jobs in de verkoop, de marketing en communicatie. De sector heeft steeds meer nood aan deze functies en trekt daardoor ook meer vrouwen aan. Het schoentje knelt echter bij de arbeiders: er waren in 2022 slechts 1857 vrouwelijke arbeiders actief in de sector, goed voor een aandeel van 1,2%. Bouw- en installatiearbeider blijven dus tot nu toe een typisch mannelijk beroep.

 

Embuild probeert meer vrouwen warm te maken voor de bouw via imagocampagnes als ‘De Bouw Kijkt Verder’, #werfze en ‘Je Construis Mon Avenir’ en via vrouwennetwerken waarbij vrouwen die in de bouw actief zijn als rolmodel fungeren. Zulke campagnes zijn broodnodig, want de bouw kampt met een structureel tekort aan arbeidskrachten.

*Tot en met derde kwartaal van 2022 - Bron: Embuild

Nuttige links
NAV-werkgroep ‘Vrouwen in architectuur’

NAV werkt aan een inclusievere architectuursector.