Nieuws

Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan via inzageloket

14 juni 2023

Iedereen kan voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het inzageloket, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is.

Het inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis moest gaan. Bedoeling van het digitale inzageloket is de inspraakmogelijkheid te verbeteren.

 

Minister van Omgeving Zuhal Demir: “Dankzij dit inzageloket zal iedereen online en 24/7 toegang hebben tot vergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn loopt, zonder zich nog – binnen de openingsuren – naar het gemeentehuis te moeten begeven. We komen hiermee tegemoet aan de vraag van heel wat burgers en organisaties.”


Het inzageloket biedt eigenlijk een stukje inkijk in het omgevingsloket. Via het omgevingsloket kan een aanvrager een dossier indienen en vervolgens zijn of haar procedure opvolgen. In het omgevingsloket kun je normaal geen aanvragen van anderen raadplegen. Maar met het inzageloket kan dat dus wel tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsperiode.

 

“Tijd vrijmaken voor omgevingsambtenaren”

Vanaf de start van het omgevingsloket in 2018 kwamen er vragen om de gegevens uit een vergunningsaanvraag zo veel mogelijk digitaal ter beschikking te stellen. Het huidige ‘publiek loket’ was erg beperkt en minder geschikt voor de digitale inzage. Mensen moesten zich vaak nog naar het gemeentehuis begeven om een project te raadplegen. Nu kan het gewoon digitaal.

 

 “Op deze manier komt ook tijd vrij voor de gemeentelijke omgevingsambtenaren”, reageert het Departement Omgeving. “De mogelijkheid tot inzage of inhoudelijke toelichting van een dossier bij de gemeente blijft uiteraard bestaan. Maar wellicht wordt die behoefte kleiner met het digitale inzageloket.”
 

Auteursrecht

Door een recente aanpassing aan de regelgeving rond auteursrechten wordt in dit inzageloket ook het raadplegen van architecturale plannen –  met watermerk –  mogelijk. Nieuw is ook de mogelijkheid om een QR-code te plaatsen op de gele affiches, die een beslissing of openbaar onderzoek bekendmaken op locatie. Wanneer je de QR-code scant, moet ze rechtstreeks naar het specifieke dossier leiden. Bedoeling is dit zo snel mogelijk te realiseren. Maar in een aantal gemeenten moeten de IT-systemen nog aangepast worden. 

 

Het inzageloket wordt gerealiseerd met het relancebudget, en past in het relanceplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen digitaal te transformeren.

Nuttige links