Nieuws

Inzageloket: meer transparantie, minder privacy?

14 juni 2023

Sinds 22 mei kan iedereen vergunningsdossiers digitaal raadplegen via het inzageloket. NAV plaatst enkele kanttekeningen bij deze nieuwe maatregel en kaart de bezorgdheden van architecten aan bij de overheid.

Het indienen van een bezwaar of het opstarten van een beroepsprocedure bij vergunningsdossiers is altijd mogelijk geweest. Wat er nu verandert, is dat het nieuwe loket alle gegevens digitaal deelt. Voorheen kon de bezwaar- of beroepsindiener enkel beperkte gegevens online raadplegen en moest die voor verdere details naar het gemeentehuis gaan.

 

De komst van het digitale inzageloket doet vele vragen rijzen bij architecten en hun opdrachtgevers.

  • Enerzijds bestaat de vrees dat er meer bezwaren en beroepsprocedures zullen zijn omdat de drempel verlaagt om omgevingsvergunningsaanvragen die in openbaar onderzoek zijn of waarvoor de beroepstermijn loopt te raadplegen.
  • Anderzijds zijn er bezorgdheden over privacy en auteursrechten. Die bezorgdheden heeft NAV al meermaals aangekaart bij de bevoegde overheden.

 

Wat met auteursrechten en privacy?

Mede dankzij onze opmerkingen werden er enkele beperkingen ingebouwd om de privacy en de auteursrechten zo veel mogelijk te beschermen. Zo zijn plannen en documenten enkel digitaal raadpleegbaar tijdens de inzage- en beroepstermijnen en staat op de documenten een watermerk met de melding: 'Mogelijks auteursrechtelijk beschermd, kopiëren verboden'. Het is niet mogelijk om de documenten te printen.

 

Ook op het vlak van privacy zijn er beperkingen opgenomen. Aanvrager en architect kunnen vermijden dat hun naam en adres vermeld wordt. Richtlijnen hierover vind je op omgevingsloketvlaanderen.be.

 

Met NAV onderzoeken we verder de juridische context.

 

Inzetten op klantvriendelijkheid en efficiëntie

Naast de bezorgdheden over auteursrechten en privacy, blijft er ook de vrees dat het aantal bezwaren en beroepsprocedures zal toenemen. We hebben hierop gewezen, maar de overheid heeft geoordeeld dat de klantvriendelijkheid en efficiëntie van haar dienstverlening naar de burger sterker doorweegt.

 

We dringen erop aan dat de overheid dan ook meer inzet op de dienstverlening aan architecten, zodat de vergunningsprocedures vlotter kunnen verlopen. Het is alvast een goede zaak dat het omgevingsvergunningsdecreet de aanvrager nu de mogelijkheid geeft om tijdens de procedure de aanvraag te wijzigen. Naar aanleiding van bijvoorbeeld een (gegrond geacht) bezwaar biedt dit mogelijkheden om de weigering van een vergunning te voorkomen.