belangenbehartiging

Startschot van de werkgroep 'Vrouwen in architectuur'

27 juni 2023

De werkgroep ‘Vrouwen in architectuur’ ging in april 2023 van start en werkt nu de eerste concrete initiatieven uit: een netwerkevenement voor vrouwen in de bouwsector en een bevraging van het onderwijsveld.

Begin 2023 lanceerden we een oproep voor de nieuwe NAV-werkgroep ‘Vrouwen in architectuur’. Uit gegevens van de Orde van Architecten blijkt dat er in Vlaanderen 36% vrouwelijke architecten zijn (cijfers uit 2020), terwijl er al jarenlang ongeveer 50% vrouwelijke studenten afstuderen van de opleidingen architectuur en ingenieur-architectuur. Vooral na 35 jaar haken vrouwelijke architecten af. Dit wordt de leaky pipeline genoemd.

 

Met de werkgroep willen we onderzoeken met welke problemen en drempels vrouwelijke architecten te maken krijgen en samen op zoek gaan naar oplossingen. We hebben intussen de eerste brainstormsessies achter de rug met een grote groep geëngageerde vrouwelijke – en enkele supportive mannelijke – architecten. Tijdens de tweede vergadering eind juni selecteerden we enkele eerste actiepunten waar NAV samen met de werkgroep nu werk van zal maken.

Netwerken met vrouwen in de bouw

Enerzijds willen we vormgeven aan een netwerkevenement waar vrouwen uit de bouwsector met elkaar kunnen in contact komen. Door vrouwelijke architecten, aannemers, projectontwikkelaars, vertegenwoordigers, … samen te brengen, bouwen we aan een sterk netwerk dat kan leiden tot professionele opportuniteiten.

 

Anderzijds willen we inzetten op een evenwichtigere man-vrouwverhouding in jury’s en expertenpanels, en dan in eerste instantie in het architectuuronderwijs. Een eerste stap die we op dat vlak ondernemen, is een bevraging van de verschillende onderwijsinstanties over hoeveel mannelijke en vrouwelijke lesgevers er zijn en op welke manier vacatures worden gedeeld en ingevuld.