NAV standpunt

"Wet Laruelle hoeft ondernemerschap niet af te remmen"

Steven Lannoo, directeur NAV • 3 juli 2023

De hervorming van de wet Laruelle die nu op tafel ligt, is een stap in de goede richting. Zo wordt onder andere de ondernemersvrijheid vergroot. NAV-directeur Steven Lannoo geeft duiding bij het wetsvoorstel.

Steven Lannoo - Foto: Rudi Fransens

Op 15 februari 2006 werd de zogenaamde wet Laruelle gestemd. Dankzij die wet kunnen architecten hun beroepsaansprakelijkheid beperken tot hun vennootschap. Met andere woorden: als hoge schadevergoedingen leiden tot het faillissement van een architectenvennootschap, zullen de architecten achter die vennootschap hun persoonlijk vermogen niet verliezen. Ons beroep is op dat vlak een uitzondering binnen de vrije beroepen in België. De wet Laruelle kun je daarom, op de Wet ‘39 na, beschouwen als de grootste overwinning op lobbyvlak die het architectengild ooit heeft binnengehaald.

 

De bescherming van het persoonlijk vermogen van de architect mag uiteraard niet ten koste gaan van de bescherming van de consument en het algemeen belang. Daarom heeft de wetgever destijds ook een aantal beperkingen opgelegd, die moeten garanderen dat de controle in handen blijft van architecten. Zo werd voorkomen dat mensen zonder kennis van zaken via Laruelle-vennootschappen aan architectuur kunnen doen.

 

"In plaats van af te wachten tot anderen de wet zouden hervormen, namen we met NAV het initiatief om een eigen voorstel uit te werken"

 

Die beperkingen krijgen de laatste jaren echter steeds meer kritiek. Zo worstelen architecten met een aantal bepalingen. Denk maar aan de fiscale discriminatie die gepaard gaat met de wet, of de regel die verhindert dat je naast architectuur ook meubels op de markt kan brengen. Europa tikte ons land dan ook terecht op de vingers omdat de ondernemersvrijheid te hard wordt belemmerd.

 

In plaats van af te wachten tot anderen de wet zouden hervormen, namen we met NAV in 2021 het initiatief om een eigen voorstel uit te werken. In ons voorstel wordt de ondernemersvrijheid voor architecten vergroot, en blijft de garantie dat architecten de vennootschap kunnen controleren overeind. We slaagden erin om ook de andere architectenverenigingen aan beide kanten van de taalgrens achter die principes te verzamelen en een gemeenschappelijk voorstel te presenteren aan minister van Zelfstandigen David Clarinval. Recent werden de meeste principes uit ons voorstel overgenomen in een voorontwerp van wet.

 

"Ook vanuit een breder maatschappelijk perspectief is de hervorming noodzakelijk"

 

In een enquête uit 2021 gaven architecten aan dat ze wakker liggen van de aansprakelijkheden die ze torsen en dat ze meer mogelijkheden willen om te ondernemen. Ook vanuit een breder maatschappelijk perspectief is dat noodzakelijk. Zo zijn we allemaal overtuigd van de noodzaak van circulair bouwen, maar innovatie wordt tegengegaan omdat architecten hun aansprakelijkheden niet kunnen delen met opdrachtgevers.

 

De komende jaren blijven we daarom met NAV ijveren voor een toekomstgerichte wet Laruelle. De hervorming die nu op tafel ligt, is al een stap in de goede richting. Maar er ligt nog heel wat werk voor de boeg.