Nieuws

Btw-verlaging sloop en heropbouw: duidelijkheid ten vroegste in oktober

6 september 2023

Vier maanden voor het aflopen van de tijdelijke btw-verlaging op sloop en heropbouw is het nog steeds niet duidelijk of deze maatregel van kracht blijft of – al dan niet permanent – wordt verlengd. NAV verwacht begin oktober meer duidelijkheid.

Duidelijkheid in oktober

Onze helpdesk ontvangt heel wat vragen over de btw-verlaging op sloop en heropbouw: blijft die van kracht of niet? Het antwoord op deze vraag kan niemand op dit moment geven.

 

Volgens Het Nieuwsblad zouden verschillende partijen in de Vivaldi-regering zich verzetten tegen een verlenging. Maar een afschaffing is nog niet bevestigd door bevoegd minister Van Peteghem. Het is dus koffiedik kijken, net als in 2022. Toen werd na veel aarzeling de btw-korting een jaar verlengd. 

 

Het enige wat we zeker weten is dat de politieke druk voor een (permanente) verlenging wordt opgevoerd en dat een beslissing normaal gesproken in oktober zal vallen.

 

Permanente btw-verlaging

Dat de huidige onduidelijkheid over de btw-verlaging het werk van architecten bemoeilijkt staat buiten kijf: er is geen zekerheid over het totale kostenplaatje en er ontstaat meer en meer tijdsdruk om werken te kunnen factureren vóór de einddatum van de maatregel.

 

NAV eist duidelijkheid en wil dat er werk wordt gemaakt van een permanente btw-verlaging. “Een nieuwe tijdelijke verlenging is geen goed idee”, vindt NAV-directeur Steven Lannoo. “Bouwprojecten hebben een doorlooptijd van meer dan een jaar. Nogmaals een tijdelijke verlenging brengt opnieuw onzekerheden voor architecten en opdrachtgevers met zich mee. Dat is nefast voor de sector, zeker nu we met een vertraging in de bouw te maken hebben.”

 

Huidige btw-regeling kan beter

NAV ijvert al lang voor een grondige hervorming van de btw-regeling in de bouw. De huidige regeling kent nu drie grote problemen:   

  • De wet is te complex door alle deelregelingen waarvan er sommige ook nog eens tijdelijk van aard zijn.  
  • De wet is discriminerend doordat het verlaagde btw-tarief op sloop en herbouw van toepassing is op werken en niet op diensten.  
  • De regels zijn niet aangepast aan de maatschappelijke noden van vandaag zoals de bouwshift, circulair bouwen en de energietransitie.  

 

Kortom: architecten en (ver)bouwers verdienen een betere btw-regeling. En daarvoor is meer nodig dan wat fiscaal oplapwerk …

 

Wetsvoorstel

NAV wil af van de hypercomplexiteit en legde daarom eerder dit jaar een wetsvoorstel voor een grondige hervorming van de bouw-btw op de tafel van minister Van Peteghem. Daarin is sprake van een verlaagd tarief op zowel sloop en heropbouw als renovatie. “Waar stopt de renovatie en waar begint de sloop en heropbouw? Dat onderscheid is artificieel en wordt gemaakt op basis van fiscale definities. De beslissing om de gevels van een pand al dan niet te laten staan zou louter op basis van technische gronden moeten gebeuren en niet op basis van fiscale verschillen zoals nu het geval”, gaat Lannoo verder.

 

Daarnaast wil het NAV dat het verlaagd btw-tarief in de toekomst niet alleen van toepassing zal zijn op de werken maar ook op de diensten van architecten, EPB-verslaggevers, stabiliteitsingenieurs …

 

En ook met het onderscheid tussen de 32 geselecteerde centrumsteden – waar het verlaagde tarief sowieso geldt – en de rest van het land, maakt het NAV in haar wetsvoorstel komaf. 

 

Dat er deze regeerperiode geen fiscale hervorming meer komt, vinden we dan ook een spijtige zaak.

 

Video: zo wil NAV de btw-regels vereenvoudigen

Op de LinkedIn-pagina van NAV geeft Steven Lannoo wat duiding: