ruimtelijke ordening

Dossiersamenstelling: een antwoord op veelgestelde vragen van architecten

arch. Wim Verschueren, adviseur studiedienst NAV • 26 september 2023

Wie een omgevingsvergunning moet aanvragen, krabt zich bij momenten stevig in het haar. De regels zijn complex en niet iedereen interpreteert ze op dezelfde manier. Om enkele veelvoorkomende misverstanden de wereld uit helpen, bundelt het Departement Omgeving de FAQ’s van architecten op één website. We lichten vijf prominente vragen uit.

Omgevingsloket

Het afgelopen voorjaar organiseerde NAV een infosessie over dossiersamenstelling, samen met het Departement Omgeving en de stad Gent. De sessie richtte zich zowel tot architecten als stedenbouwkundige ambtenaren. Het doel? Klaarheid scheppen in de regelgeving rond ruimtelijke ordening en een brug slaan tussen aanvragers en behandelaars, zodat het vergunningsproces vlotter verloopt.

 

Met ruim 1000 inschrijvingen kon de sessie op flink wat belangstelling rekenen. Hierdoor was het helaas niet mogelijk om live vragen te stellen, maar dit kon wel achteraf. De antwoorden op de meest voorkomende vragen vind je in een FAQ-overzicht op de website het Departement Omgeving. Op de site vind je trouwens ook de opgenomen versie van de infosessie. Deze info is voor iedereen toegankelijk.

 

Een greep uit de FAQ’s

 

Er zijn nog vaak gemeentes die dossiers onvolledig verklaren, terwijl alle nodige documenten in het dossier zitten. Ze willen bv. nog een gekleurde voorgevel. Daarnaast zijn er ook gemeentes die bijkomende info vragen na 30 dagen. Kan dit zomaar?
Als alle nodige documenten in het dossier zitten, mag de stad of gemeente het dossier niet onvolledig verklaren. Als een gemeente nog bijkomende info vraagt na de 30 dagen, dan is het dossier stilzwijgend ontvankelijk en volledig. We hebben deze infosessie gehouden zodat ook gemeentes hierover worden gesensibiliseerd.

 

Kan het niet aanleveren van extra beeldmateriaal (zoals renders) aanleiding geven tot een weigering van de vergunning?
In theorie kan dit tot een weigering van de vergunning leiden, als je aanvraag te weinig informatie bevat om een correcte beoordeling te maken. Maar in de praktijk is een 3D-tekening bijna nooit noodzakelijk. Ambtenaren moeten namelijk deskundig genoeg zijn om klassieke plannen te beoordelen. Dat is de essentie van hun job. Een 3D-tekening is vooral nuttig voor het openbaar onderzoek, waar gewone burgers op afkomen.

 

Kan een meldingsdossier onvolledig verklaard worden?
Een weigering van aktename omwille van onvolledigheid is mogelijk. Net omdat de melding snel moet afgehandeld worden, is er niet voorzien in een apart ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek (ook niet in een systeem van vervollediging). Dit heeft als gevolg dat de gemeente bij een onvolledige melding onmiddellijk een weigering van aktename moet verrichten.

 

Stad Gent heeft een tool (Vastgoedinformatie) waarbij je in een oogopslag ziet of de site in een RUP, GRUP, BPA, … ligt. Bestaat zo’n toepassing ook voor Vlaanderen?
In het Omgevingsloket is de ‘Omgevingscheck’ beschikbaar, waarmee je de meest courante geo-datalagen ziet voor een opgegeven locatie. Die toepassing kun je overigens ook buiten het loket gebruiken. Zie: www.omgevingsloketvlaanderen.be/omgevingscheck

 

Zijn stedenbouwkundige diensten niet in staat hun eigen vergunde plannen te raadplegen en te interpreteren? Waarom schuiven ze die taak door naar de aanvrager?

De vergunde toestand bij een regularisatie of verbouwing is de ‘vertrekbasis’ bij de beoordeling. Het is essentieel dat dit deel uitmaakt van de vergunningsaanvraag. Zo is deze toestand voor iedereen ter beschikking binnen het aanvraagdossier: voor de adviserende diensten, de finaal beoordelende instantie, maar vooral ook bij raadpleging door derden. Als de aanvrager hier niet over beschikt, kan dit uiteraard opgevraagd worden bij het archief van de gemeente.

Nuttige links
FAQ dossiersamenstelling

De digitale infosessie, de bijhorende presentaties en een FAQ-overzicht zijn beschikbaar via de Beleidsfora van het Departement Omgeving.

Omgevingsloket

Meer informatie over de regelgeving, het Omgevingsloket en vergunningen vind je terug op de website van het Omgevingsloket.

Pocket Ruimtelijke Ordening

Deze gids van NAV helpt je stap voor stap om een goed samengesteld en onderbouwd omgevingsvergunningsdossier in te dienen in Vlaanderen.

Wetwijzer Departement Omgeving

De online Wetwijzer bevat verduidelijkingen bij de wetgeving ruimtelijke ordening.